2013 aan de hand van acht grafieken


Met de Westerse economieën kan ik gauw klaar zijn. In de V.S. begint de economie wat aan te trekken:

bb_us-retail-sales-13.12.2012-1

Bron: Pictet

… maar het houdt niet over en de oplossing van de fiscal cliff waarover nu wordt gebakkeleid zal bepalend zijn. Wij verwachten geen ramp. De BBP-groei zal echter niet boven de 2% uitkomen.

In Europa worden muizenstapjes gedaan op weg naar de oplossing van de eurocrisis. Het zit er niet in dat men er “ineens” uit is en het vertrouwen van de Europese burger snel gaat toenemen.

bb_europmi-14.12.2012-1

Een nulgroei of een negatieve groei voor Europa als geheel in 2013 acht ik waarschijnlijk.

De redding zal dus weer uit het Oosten moeten komen of preciezer gezegd van het aantrekken van de economische groei van de opkomende markten. De volgende grafieken heb ik ontleend aan de presentaties van het seminar dat de Franse asset manager Comgest organiseerde in Parijs op 29 en 30 november j.l.

De verwachtingen voor een groeiherstel in die markten zijn hoog:

bb_gdpoutlook

Bron: Comgest

…  waarbij vooral de hoop leeft dat China onder het nieuwe leiderschap van Xi Jinping haar exportgedreven groei kan verruilen voor een consumptiegedreven groei.

Maar hierbij zijn wel enige kanttekeningen te maken. Een dergelijke omschakeling kost tijd en in de tussen tijd mag de export niet te veel terugvallen.

bb_chinacpi

bb_chinalabourcosts

Bron: Comgest

Weliswaar krijgen de Chinese autoriteiten de inflatie redelijk onder controle, maar de arbeidskosten per eenheid product blijven stijgen. China is nu al veel duurder dan verschillende andere Aziatische buren zoals Vietnam, maar ook als een land als Mexico, dat de nabijheid van de Amerikaanse markt in zijn voordeel kan laten gelden. Het blijft de vraag of de Chinese overheidsbestedingen hier voldoende weerwerk tegen kunnen bieden.

Ook in een ander BRIC-land zijn de gouden tijden “even” voorbij. De Braziliaanse groei is op jaarbasis teruggevallen tot 1%, onder andere door verkeerd beleid in de olie-industrie.

bb_brazil-gdp-growth-annual

India zet weer hervormingsstappen, maar zoals al eerder is gebeurd, bestaat de kans dat dit niet tot het einde wordt volgehouden. In de rest van de niet-westerse markten lijkt enig optimisme voor een groeiversnelling wel op zijn plaats.
Per saldo zou de hoop wel eens te hoog gespannen kunnen zijn.  De belegger moet misschien zijn aandacht naar andere landen verleggen als voorheen.

En de beurzen dan? 2012 liet een verder vlucht naar veiligheid zien:

bb_opzoeknaarveiligheid

Bron: Comgest

Naar vastrentende waarden en per saldo uit aandelen. En waar wel voor aandelen werd gekozen, dan voor “veilige” aandelen met een hoge dividenduitkering.

 

bb_afterinternetbubble

Bron: Comgest.

Ook in onze beheerde portefeuilles was dit te zien:

bayer1

Het aandeel Bayer steeg bijna 50% in koers.

Naar onze verwachting zal deze “vlucht naar veiligheid en kwaliteit” nog wel even kunnen voortduren. De verwachte rendementen in de obligatiesfeer worden te laag en hoog/stabiel dividenduitkerende ondernemingen zijn dan een van de weinige alternatieven voor de belegger.

Een interessante uitdaging is tenslotte de energiemarkt in de VS. In onze visie vorige week zijn wij op de mogelijkheden van schaliegas en –olie ingegaan (Saudi Amerika). Gemakshalve wordt naar die bijdrage verwezen.

Wij wensen iedereen een gelukkig 2013 en een voorspoedig beursjaar!

Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Franke Burink is adviseur bij Castanje Vermogensbeheer. Zijn carrière is begonnen bij ABN AMRO, hier heeft hij ruim 20 jaar met succes gewerkt als senior economist en private banker. Sinds 2000 is hij werkzaam als zelfstandig vermogensbeheerder. Vragen? Bel Franke op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl