Biden en Harris: nog 86 dagen.


Biden en Harris: nog 86 dagen.

Het zou onverstandig zijn om nu al te zeggen dat de laatste dagen van Trump zijn geteld.
De Presidentsverkiezingen van 2016 lieten zien dat de polls er helemaal naast kunnen zitten.
Niettemin is de voorsprong van de democratische kandidaat Joe Biden en running mate
Kamala Harris (beiden centristen in de Democratische partij) in de polls zo groot dat het
de moeite waard is om alvast te kijken naar wat er zou kunnen veranderen in het Amerikaanse
economisch beleid. En wat dat zou betekenen voor de wereldeconomie.
Hieronder een eerste schets.

Twee voorbehouden:
Eerstens zal het langer voortduren van de corona crisis het uitvoeren van het voorgenomen
beleid ernstig dwars zitten of tenminste vertragen.
Ten tweede zou het behouden van een Senaatsmeerderheid door de Republikeinen het regeren
door Biden ernstig belemmeren. Nu is het huis Democratisch en de Senaat Republikeins.

Er zijn vijf hoofdterreinen van beleid aan te geven :
het budgettaire en het monetaire beleid, deregulering, handel en gezondheidszorg.

Budgettaire beleid. Onder Biden zullen de overheidsuitgaven ruim blijven, met meer geld voor
infrastructuur. De belastingtarieven voor de rijksten gaan omhoog. De grote hervormingen van
2018 worden deels teruggebracht. Bedrijven gaan meer belasting betalen.

Het monetair beleid blijft onveranderd. Jerôme Powell blijft Fed voorzitter.

Handel. Ook de Democraten hebben hun bedenkingen tegen de Chinese tactieken.
De handelstarieven en restricties zullen niet meteen ongedaan worden gemaakt. Een regering
Biden zal meer oog hebben voor supranationale organisaties en oplossingen.

Deregulering. Hiervan maakte Trump een groot punt. Maar deskundigen betwijfelen of het veel
heeft bijgedragen aan de economische groei. Evenzo zal meer regulering door Biden weinig
verschil maken.

Gezondheidszorg. De ambities lijken niet erg groot. Een nationaal zorgsysteem, collectief
gefinancierd, is nog lang niet aan de orde. Maar de linkervleugel van de Democraten zal zich
op dit terrein gaan roeren. Biden zal zich in elk geval hard gaan maken om de kosten van
medicijnen in de hand te houden.

Kortom, in eerste instantie zal er niet veel wijzigen:
tegenover de oude witte man Trump staat de oude witte man Biden.

Het ziet er naar uit dat de wereldeconomie vooralsnog weinig van een Democratische president
te verwachten heeft. Het weer op gang brengen van de wereldhandelsstromen zou wel effect
sorteren. Wat aandelen betref focussen wij onze aandacht op de farmaceutische industrie.
De grotere aandacht van Biden/Harris voor duurzaamheid kan ook de koersen van fossiele
brandstofleveranciers treffen.

In onze nieuwsbrief van oktober komen wij op dit onderwerp terug.

Met vriendelijke groet,

Castanje Vermogensbeheer

Franke Burink            Vincent Hoffmans

 

 

 

 

Disclaimer:
De blog is met de nodige zorg samengesteld en geeft de actuele visie van Castanje Vermogensbeheer weer. Het doel van de blog is het verstrekken van informatie. De inhoud niet worden opgevat als een individueel advies noch een aanbod om effecten te (ver-)kopen en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. De opinie van Castanje Vermogensbeheer zoals weergegeven in dit artikel kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan alle belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Franke Burink is adviseur bij Castanje Vermogensbeheer. Zijn carrière is begonnen bij ABN AMRO, hier heeft hij ruim 20 jaar met succes gewerkt als senior economist en private banker. Sinds 2000 is hij werkzaam als zelfstandig vermogensbeheerder. Vragen? Bel Franke op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl