Veelgestelde vragen

Hier vind u veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden over Castanje vermogensbeheer. Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact op


Inzicht in mijn effectenportefeuille?
De depotbank stuurt afschriften en portefeuilleoverzichten. Via het internet kunt u op elk moment de status van uw portefeuille bekijken. Inloggen op uw effectendepot
Castanje vermogensbeheer stuurt ieder kwartaal een rapportage. Hierin staat vermeld, de beleggingen, het saldo, de aan- en verkopen, de rekening mutaties, een risicorapportage en de verdeling van het vermogen over verschillende categorieën.
Hoe vaak contact over het beheer van uw vermogen?
Wij overleggen en verantwoorden ons tenminste één keer en bij voorkeur twee keer per jaar. Wij houden eveneens contact per telefoon of e-mail.
Al dat papier! Kan dat anders?
Ja zeker. Wij sturen de overzichten indien gewenst als beveiligde bijlage bij een e-mail. De banken informeren graag via elektronische afschriften en nota´s.
Belegt Castanje vermogensbeheer in beleggingsfondsen?
Wij beleggen bij voorkeur in individuele effecten en zo min mogelijk in beleggingsfondsen vanwege de relatief hoge kosten (tot wel 3%). De zogenaamde opkomende markten bieden goede rendementsverwachtingen, maar zijn tegelijkertijd volatiel. Onze expertise is voor deze markten onvoldoende om tot individuele selectie te komen. In deze markten word door ons van beleggingsfondsen gebruik gemaakt. In de selectie letten wij op kwaliteit en lage kosten.
Mijn bankrekening, kan ik die blijven gebruiken?
De huidige bankrekening blijft ongewijzigd voor alle overige bankzaken. Voor het beheer van het vermogen geven wij de voorkeur aan een beleggingsrekening bij BinckBank, ABN AMRO of Theodoor Gilissen. Met deze banken hebben wij afspraken aangaande lage kosten en een goede service.
Wat kost het vermogensbeheer?
De beheerkosten zijn ongeveer 1 % per jaar. Het percentage is afhankelijk van de omvang van het vermogen.
In de berekening VKM/TCO zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.
Wat zijn de bankkosten?
De bank brengt aan- en verkoopkosten en bewaarloon in rekening. De bankkosten houden wij zo laag mogelijk door onze “inkoopkortingen”.
In de berekening VKM/TCO zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.
Hoe worden de diensten gefactureerd?
Wij factureren per kwartaal achteraf.
Wat als ik niet tevreden ben?
Maak graag de onvrede kenbaar bij uw vermogensbeheerder. Wij gaan graag met u in gesprek. Bij een nieuwe relatie wordt er bij onvrede in het eerste jaar géén beheervergoeding gerekend en/of wordt deze teruggegeven.
Wat als ik klachten heb?
Meld de klacht eerst bij uw vermogensbeheerder. Klik hier voor de klachtenprocedure.
Is mijn geld veilig bij Castanje vermogensbeheer?
Ja, de gelden zijn veilig. Het effectenvermogen en de liquiditeiten worden beheert door Castanje vermogensbeheer binnen de omgeving van de bank. Overboekingen naar andere rekeningen dan de tegenrekening valt buiten de bevoegdheid van Castanje vermogensbeheer. De effecten zitten in een apart bewaarbedrijf van de bank dat buiten een faillissement van zowel de bank als de vermogensbeheerder valt.
Spaargelden worden tot € 100.000,- per persoon en per bank gegarandeerd.
Is mijn geld bij de bank veilig?
De effecten en spaargelden zijn tot € 100.000,- per persoon en per bank gegarandeerd – zie vorige vraag -.
ABN AMRO Bank is een staatsbank, waarvoor de Staat der Nederlanden verantwoordelijk is.
BinckBank legt elk jaar verantwoording af over haar kapitaalpositie en risicopositie. Het rapport is op de website van Binck Bank te raadplegen.
Gilissen Bankiers legt eveneens elk jaar verantwoording af over haar kapitaalpositie en risicopositie. Het rapport is op de website van Gilissen te raadplegen.
Wie houdt er toezicht?
Castanje vermogensbeheer heeft een vergunning voor vermogensbeheer en beleggingsadvies van de Autoriteit Financiële Markten. Ieder kwartaal rapporteert Castanje vermogensbeheer aan De Nederlandsche Bank.
Kan Castanje vermogensbeheer referenties geven?
Dat doen we met plezier na overleg. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze klanten en eventuele referenten vragen wij vooraf of u contact met ze op mag nemen.
Maakt Castanje vermogensbeheer gebruik van opties en futures?
Opties worden alleen gebruikt als dat vastgelegd is in het cliëntenprofiel en in de vermogensbeheerovereenkomst én als dat een bijdrage levert aan het rendement van de portefeuille (bescherming bij dalingen of extra cash flow). Futures worden niet gebruikt.
Maakt Castanje vermogensbeheer gebruik van hedgefondsen?
Wij beleggen niet in hedgefondsen.
In welke aandelen belegt Castanje vermogensbeheer?
De aandacht bij de aandelenselectie ligt bij grote internationale ondernemingen die goed verhandelbaar zijn. Naast de waardering zijn ook de groeikansen van de onderneming, de financiële solvabiliteit, de duurzaamheid, de kwaliteit van het management, de sectorvooruitzichten, de marktpositie en de herkenbaarheid van belang.
Bekende ondernemingen die voor belegging in aanmerking komen zijn: Unilever, Royal Dutch Shell, L’Oréal, Amazon en Nestlé. Minder bekend zijn bijvoorbeeld Syngenta en Mondelez.
In welke obligaties belegt Castanje vermogensbeheer?
Bij obligaties staat zekerheid voorop. Naast staatsleningen beleggen wij ook in bedrijfsobligaties en vastrentende producten. Onder andere zijn daarbij spreiding, de gewenste kasstromen, de rentestand, de kwaliteit van debiteur en het rendement van belang.
Hoe is de rentevergoeding op de rekening?
Wij maken periodiek met de depotbanken afspraken met betrekking tot de rentevergoeding. Het saldo is steeds beschikbaar en vrij opneembaar en de rente is vergelijkbaar met die van deposito’s.
Belegt Castanje vermogensbeheer duurzaam?
Wij beleggen graag een deel van het vermogen op een duurzame wijze. Helaas is er niet een eenduidig recept voor duurzaam beleggen. Het hangt sterk af van persoonlijke keuzes. Wat vindt u belangrijk? Bestrijding van kinderarbeid, “best in class” of zoekt u het meer in duurzame energie? Vanzelfsprekend kunt u aangeven welk deel van uw vermogen duurzaam belegd kan worden. In overleg vinden wij de juiste beleggingen.
Hoe voert Castanje vermogensbeheer haar orders uit?
Bij ABN AMRO Bank, BinckBank en Gilissen Bankiers worden de orders via internet gedaan. Een enkele keer gaat dit telefonisch via hun orderdesk. Zowel bij Binck Bank, ABN AMRO en Theodoor Gilissen is wegens het gebruik maken van online orderinvoer een extra korting bedongen, waardoor Castanje vermogensbeheer bijzonder lage aan- en verkoopkosten heeft. Klik hier voor ons orderexecutiebeleid.
Kost de overstap mij wat?
Het antwoord is nee. Uw beleggingskosten zullen bij ons omlaag gaan. Als u naar ons overstapt, zullen wij de beleggingsportefeuille geleidelijk herinrichten. Afgestemd op de wensen. Aan elke verandering zitten transactiekosten vast, maar Castanje vermogensbeheer heeft relatief lage transactietarieven bij de banken. Door onze rustige hand van beleggen zijn er na de herinrichting weinig transactiekosten. Mocht de huidige bank kosten in rekening brengen voor het overboeken van effecten, dan lukt het meestal deze vergoed te krijgen.
Hoeveel gedoe geeft zo'n overstap?
Het gedoe dat hierbij komt kijken, nemen wij graag uit handen. Belangrijk is vooral dat wij elkaar leren kennen en de wensen en prioriteiten in beeld krijgen. Wij handelen vervolgens alle administratieve bijkomstigheden af.
Wat is de bankierseed?
De bankierseed is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door personen die op geschiktheid moeten worden getoetst door de AFM en/of DNB, in het kader van hun functie als beleidsbepaler of toezichthouder (commissaris) van een financiële onderneming. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging. Integer handelen is voor de partners van Castanje vermogensbeheer altijd een belangrijk uitgangspunt. Zij hebben allen de “bankierseed” afgelegd.