Disclaimer email


De informatie in dit bericht is niet bedoeld als advies of aanbod tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het in dit geval wel om advies of aanbod gaat. De informatie in dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Daarom is dit bericht enkel en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Ontvangt u dit bericht, maar bent u niet de geadresseerde, dan verwachten wij van u dat u dit aan de afzender meldt en dat u eventuele bijlagen van deze e-mail niet opent en het bericht samen met de eventuele bijlagen onmiddellijk van uw systeem verwijdert. Als dit bericht niet aan u geadresseerd is, hebt u namelijk geen recht kennis te nemen van de rest van deze e-mail (inclusief eventuele bijlagen).

Het verspreiden, vermenigvuldigen of toegankelijk maken van deze e-mail aan anderen dan de geadresseerde, op welke manier dan ook, mag alleen als wij u daar schriftelijk toestemming voor geven. U bent mogelijk aansprakelijk indien u in strijd met het voorgaande handelt.

Wij kunnen niet garanderen dat deze e-mail op tijd zal worden verzonden of door u op tijd zal worden ontvangen of dat de inhoud van deze e-mail juist en volledig zal zijn. Ook geven wij niet de garantie dat dit bericht vrij zal zijn van alle risico’s die het verzenden van berichten via e-mail nu eenmaal met zich meebrengt.

Voor elke niet toegestane actie naar aanleiding van deze e-mail aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Verder kunt u aan dit bericht geen rechten ontlenen.