Disclaimer

Deze publicatie bevat geen uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies, dit geldt met name voor de informatie die wordt gepresenteerd in “Actueel”.


Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
Beleggers wordt erop gewezen dat aan beleggingen risico’s zijn verbonden. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer weten over de kenmerken van diverse soorten effecten en daaraan verbonden risico’s? Gaat u graag naar de pagina “Kenmerken van financiële instrumenten” .

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Castanje vermogensbeheer streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Castanje vermogensbeheer kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Castanje vermogensbeheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Castanje vermogensbeheer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

Castanje vermogensbeheer behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Castanje vermogensbeheer is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken
Castanje vermogensbeheer maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Castanje vermogensbeheer haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Cookiebeleid

Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en via uw browser (zoals Internet Explorer) op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek aan deze website kunnen deze cookies worden herkend.

Privacy verklaring

Als u via de website informatiemateriaal bestelt, of als u zich aanmeldt voor onze e-mailservice, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor verzending. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verzending.