DSI

Dutch Securities Institute


De stichting DSi is het zelfregulerende orgaan voor onder andere vermogensbeheerders. Zij heeft convenanten en afspraken met de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank en wordt breed gesteund door de brancheorganisaties in de financiële sector. Castanje vermogensbeheer is lid van DSi.

DSi screent nieuwe medewerkers, certificeert en toetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid en waar nodig kan zij beslechten in geschillen. Alle vermogensbeheerders van Castanje vermogensbeheer staan ingeschreven bij DSi.

Bij belangrijke adressen vindt u de contactgegevens.