Hoezo… Sell in May? Let op: 12 september!

19 augustus 2012 in Blog, Europa, Macro-economie

Nu was er vóór de zomervakantie ook zonder sell-in-may-regel wel voldoende aanleiding om terughoudend te zijn voor beleggers. Griekenland kreeg weliswaar een regering die “door” wilde gaan  (Griekenland gaat door! Euro T-bills als financiering) maar erg overtuigend was het niet. En de problemen in Spanje liepen huizenhoog op, de kapitaalmarktrentes in Spanje en Italië stegen tot onhoudbare hoogtes.
De euroschuldencrisis zou tot een uitbarsting zijn gekomen als de president van de ECB, Mario Draghi, op de preolympische beleggingsconferentie in London niet verklaarde om er alles aan te zullen dat nodig is om de euro te redden.  De markt interpreteerde dit dat de deur openstaat voor de aankoop van staatsobligaties door de Centrale Bank.
Maar feitelijk is er sindsdien niet veel gebeurd. Draghi is achter de schermen “teruggefloten”  door Duitsland. Ook andere voorstellen, bijvoorbeeld om het ESM-noodfonds een bankstatus te geven en zo een bazooka te creëren, kwam nergens.

Ondertussen zijn wereldwijd de conjunctuurindicatoren licht verslechterd. In China wordt nog steeds de hoogste groei genoteerd, maar de groei zwakt af. De y-o-y industriële productie bedroeg 9,2% in juli, het laagste cijfer sinds 2009. Ook de detailhandelsverkopen (13,1%) en de export (1%) groeiden minder snel.
In de V.S. blijven mee- en tegenvallers elkaar  afwisselen, waarbij recentelijk de exportgroei goed uit de bus kwam. Een reëel  groeicijfer van rond de 2% moet dit jaar mogelijk zijn. De echte uitdaging komt natuurlijk volgend jaar. Er is een forse begrotingsconsolidatie gepland voor 2013, zo’n 4% van het BBP. Deze fiscal cliff werpt zijn schaduw vooruit. Met de keuze van Paul Ryan las running mate van Mitt Romney komt de budgettaire problematiek nog duidelijker op de verkiezingsagenda. In april vorig jaar ben ik al op deze plaats ingegaan op de plannen van senator Ryan: Amerikaans begrotingsgevecht: ronde 2 en 3. Als zijn plan Path to Prosperity door een nieuwe Republikeinse president wordt uitgevoerd, zal dat enorme negatieve effecten op de Amerikaanse en wereldconjunctuur hebben.
De eerste cijfers laten zien dat Nederland en Duitsland in het tweede kwartaal nog als één van de weinige landen een positieve groei vertoonden. De verwachting is echter dat Europa als geheel incl. Duitsland in het derde kwartaal wel in een recessie is terechtgekomen.
Wel laten Duitse bedrijven en dan met name de ondernemingen die veel exporteren naar opkomende markten, nog steeds een fraaie winstontwikkeling zien, al beginnen er hier en daar ook barstjes op te treden.

De zomer was voor de aandelenbeleggers dus een mooie periode, zonder dat er doorslaggevende redenen zijn om dat te onderbouwen. De ECB heeft nog niet ingegrepen, Spanje heeft nog geen hulp aan het noodfonds gevraagd.
Het wachten is op het Duitse Constitutionele Hof in Karlruhe dat op 12 september een uitspraak zal doen die vergaande gevolgen kan hebben voor de Duitse opstelling in de hulpverlening aan Zuid-Europa. Het hoogste rechtsorgaan van Duitsland moet zich de komende weken buigen over de bezwaren die 21.000 mensen hebben ingediend tegen het Europees reddingsfonds ESM en het Begrotingspact. Als de rechters oordelen dat het ESM en het Begrotingspact in strijd zijn met de Duitse grondwet dan wankelt de toekomst van de euro. Bij zijn beraadslagingen is het Hof in Karlsruhe niet gebonden aan Europees recht. ´Karlsruhe´ heeft de taak elke maatregel te toetsen aan de Duitse grondwet en de Duitse grondwet alleen. Voor meer informatie zie: Eijffinger/Mujagic.

Kortom: de huidige economisch-politieke omgeving biedt onvoldoende rechtvaardiging voor het optimistische beursklimaat, de beoogde hulp van Draghi ten spijt.  Niettemin kan de huidige situatie wel eens weinig verandering vertonen tot de rechters in Karlsruhe uitspraak hebben gedaan.

Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Franke Burink is adviseur bij Castanje Vermogensbeheer. Zijn carrière is begonnen bij ABN AMRO, hier heeft hij ruim 20 jaar met succes gewerkt als senior economist en private banker. Sinds 2000 is hij werkzaam als zelfstandig vermogensbeheerder. Vragen? Bel Franke op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl