Wat voor belegger ben ik?

Door de vragenlijst bestaande uit elf vragen in te vullen (duurt ongeveer 5 minuten) krijgt u een eerste en globale indicatie van uw risicobereidheid. Geef zo eerlijk mogelijk antwoord om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Alle antwoorden zijn goed!

Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseert uw vermogensbeheerder uw klantbeeld en risicoprofiel. Deze test is hier geen vervanging van. De inhoud kan niet worden opgevat als een individueel advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Aan alle beleggingen zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Klik hier voor het Privacy beleid met betrekking tot deze vragenlijst.

Stap 1 van 4

  • Kennis en ervaring

*Privacy beleid vragenlijst