Kwartaalbrief april 2020


Pandemie Covid-19 (Corona)

The Black Swan

Naast de ongekende vooruitgang die globalisering ons de laatste tientallen jaren heeft gebracht, maken we nu kennis met de andere kant van dit fenomeen. Een nieuw virus maakt ons zonder medelijden duidelijk dat een autobouwer in Duitsland vastloopt als dat ene –op zich minder belangrijke- onderdeel uit China niet geleverd kan worden. Zo leidt een zeer eenvoudig overdraagbaar virus tot een enorme verstoring en ontwrichting in internationale productieketens en daarmee in de aanbodkant van de economie.

Pogingen de verspreiding van het virus te vertragen leiden daarnaast tot forse haperingen aan de vraagkant van de economie. Hotelboekingen, internationale vluchten, vakanties, (grote) publieke evenementen vallen stil of worden uitgesteld. Scholen en winkels worden gesloten. Voorzichtigheid, angst en thuisblijfadviezen versterken de economische effecten van dit virus.

In China, Zuid-Korea en Singapore is de uitbraak van nieuwe Corona-gevallen inmiddels grotendeels tot staan gebracht. In deze landen is eerder ervaring opgedaan met SARS en MERS, ligt ‘awareness’ op een hoog niveau waardoor zeer snel en effectief werd ingegrepen. Hoe anders is dit in andere delen van de wereld.

Met het wereldwijd grotendeels stilleggen van economieën wordt de verspreiding van Covid-19 vertraagd. Hiermee wordt overbelasting van de gezondheidszorg beperkt en wordt tijd gewonnen om een effectief vaccin te ontwikkelen.

Wij denken dat de economische effecten van dit virus sterker zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. De internationale economie staat zeer sterk onder druk. Economen verwachten een krimp van de economie in het tweede kwartaal van 25% tot maar liefst 50%.

In het vierde kwartaal van dit jaar wordt een herstel verwacht en in 2021 een hervatting van de economische groei onder invloed van zeer forse inhaaleffecten. Ook winstgevendheid van bedrijven staat fors onder druk maar kan in 2021 weer herstellen.

Wij zien de effecten van Covid-19 als een tijdelijk verschijnsel. Pogingen om een vaccin te ontwikkelen zullen succesvol zijn. Overheden en centrale banken wereldwijd halen alles uit de kast om de economie te steunen. Misschien ook dat het warmere zomerweer een handje helpt. De verspreiding van Covid-19 zal langzaam tot staan worden gebracht. Het aantal nieuwe besmettingen zal afnemen. Zodra dit zichtbaar wordt zullen aandelenmarkten gaan vooruitlopen op betere tijden.

 

Beleggers worden daarbij opnieuw geconfronteerd met een tekort aan beleggingsmogelijkheden. Obligaties met rendementen van nul procent zijn nauwelijks interessant. Aandelen van sterke en grote ondernemingen vormen een alternatief. Koersen kunnen daarom onverwacht snel en sterk opveren.

Wij zijn voornemens aandelenbeleggingen voorzichtig wat uit te breiden de komende periode. Castanje zal zich daarbij richten op grote ondernemingen die structurele groei vertonen en over voldoende weerstands-en herstelvermogen beschikken.
Tot het zover is, is het belangrijk vast te houden aan uw beleggingsplan en horizon en de emotie zoveel als mogelijk uit te schakelen.

De complottheorie

De Covid-19-epidemie begon in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei. China’s enige BSL-4 (hoogst beveiligde) virus-laboratorium bevindt zich net buiten Wuhan. In dit in 2015 gebouwde BioSafety Level-4 lab wordt onderzoek gedaan naar ziekteverwekkers zoals SARS en Ebola.

Volgens complottheorieën zou het huidige Corona-virus een door China ontwikkeld biologisch wapen zijn dat vanuit dit lab ontsnapte. Medewerkers zouden met Corona-besmette proefdieren op de verderop gelegen Huanan-markt in Wuhan hebben verkocht. Eerder (eind 2003) ontsnapte het SARS-virus uit een Chinees lab.

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden het genetisch materiaal van het nieuwe Coronavirus. De studie verscheen in het befaamde tijdschrift Nature Medicine en komt tot de conclusie dat het nieuwe virus niet kunstmatig aangemaakt werd in een laboratorium.

Wij verwijzen deze complottheorieën naar het rijk der fabelen. Een nadere analyse treft u aan in een artikel in de New York Post geschreven door Steven W.Mosher op 22 februari 2020.

Beleggen in olie?

Beleggen in olieaandelen levert de laatste jaren geen overtuigende rendementen op. Bij winning en verbranding van olie komen CO2 en andere broeikasgassen vrij die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Door steeds meer beleggers worden oliemaatschappijen in de ban gedaan.
Andere vormen van energie gaan steeds meer concurreren met fossiele brandstoffen. Onder andere elektriciteit is daarbij een factor van belang. Dit betreft auto’s, industriele processen, verwarming van huizen en zo voort. Op termijn zal de prijs van elektriciteit verder af kunnen nemen door telkens lagere productiekosten van zonnepanelen en windturbines.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een afnemende interesse van beleggers in olieaandelen. Dit blijkt uit de tegenwoordig lagere waarderingen van deze aandelen. De vraag is echter of alternatieve energie voldoende snel en substantieel opkomt om fossiele brandstoffen uit te bannen. Temeer daar kernenergie omstreden is.

Bij een voortgaande groei en ontwikkeling van de wereld zal de vraag naar fossiele brandstoffen vooralsnog fors blijven zo verwachten wij. Gezien de thans matige waarderingen en hoge dividendrendementen houden wij voorlopig vast aan een belang in olieaandelen zij het op een meer beperkte schaal dan vroeger het geval was. Het huidig lage niveau van de olieprijzen achten wij tijdelijk van aard.

Onze AEX-index

De AEX Index is zoals u weet de belangrijkste Nederlandse beursindex. De index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. Een aandeel mag niet zwaarder wegen dan 15% in de AEX om te voorkomen dat een fonds een te grote invloed heeft op de stand van de titale index. Eens per jaar wordt de index opnieuw gebalanceerd. Dit jaar gebeurde dat op 23 maart.

Voor het eerst zal ASML het zwaarst wegen in de AEX en gemaximeerd worden op 15%. Unilever komt daarna met een gewicht van ongeveer 13%. De derde plaats is voor Royal Dutch Shell PLC met een gewicht van ca. 12%. Hierbij speelt een rol dat de aandelen genoteerd op de beurs in Londen buiten beschouwing worden gelaten. Door de forse koersdaling van aandelen Shell, daalde de weging in de index op 20 maart naar ca 7%.

Indexbeleggers en ook veel grote beleggers stellen hun portefeuille samen rekening houdend met de samenstelling van de AEX (en natuurlijk andere indices). Dit betekent dat professionele beleggers hun bezit in Kon.Olie en ASML aanpassen aan de hand van de koersschommelingen van deze aandelen. Aalberst en Vopak hebben op 23 maart plaats gemaakt voor ASMI en Just Eat Takeaway.

Rekenrente

Het is u misschien ontgaan maar de afgelopen periode is het onderwerp ‘aanpassen rekenrente’ (lees loslaten) opnieuw geagendeerd. Met de rekenrente bepalen pensioenfondsen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om alle pensioenen uit te keren. Nu en in de toekomst. Alhoewel hier recent in de financiele pers niet veel aandacht aan werd besteed is dit een zeer belangrijk onderwerp. Op termijn kan een andere benadering van de rekenrente een game-changer zijn in de pensioenwereld. Vooralsnog is niet duidelijk waar het heen zal gaan. Wij houden u op de hoogte.

Brexit

De onderhandelingen zijn recent begonnen. Van beide kanten wordt een harde lijn gekozen. Dat is overigens niet onverwacht. De Briste premier Johnson streeft naar een soeverein Verenigd Koninkrijk zonder vrij verkeer en met beperkte harmonisering van regels maar wel zonder importtarieven. Voor de Europese Unie is dat krenten uit de pap halen. Brexit zal ongetwijfeld wederom de voorpagina van de kranten halen.

Castanje Vermogensbeheer

Afgelopen maand is Castanje in gesprek getreden met een andere vermogensbeheerder met als doel tot een duurzame samenwerking te komen.
De vermogensbeheerder waarmee wij in gesprek zijn is qua werkwijze, clientenkring, beleggingsbeleid, stijl en sfeer vergelijkbaar met Castanje.
Ons streven is met een andere onafhankelijke vermogensbeheerder een structureel samenwerkingsverband aan te gaan waardoor Castanje haar basis verder versterkt, verbreed en verjongt. Dit komt de kwaliteit en continuiteit van onze dienstverlening aan u, ten goede.
Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Clientafspraken

De komende periode tot aan juni, zullen wij afspraken en overleg telefonisch voeren.
Persoonlijke afspraken worden hervat zodra de omstandigheden rondom Corona dat verantwoord toelaten.

Stelt u prijs op een nadere toelichting dan vernemen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
Castanje Vermogensbeheer

 

Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Vincent Hoffmans is vermogensbeheerder • directeur bij Castanje Vermogensbeheer. Vincent is bedrijfseconoom en raakte al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in beleggen. Heeft u vragen? Bel 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl