Waar staan we nu?

Door de verkiezingswinst in Georgia in januari van dit jaar wisten de Democraten de macht van de Republikeinen in de Senaat te breken. In zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten nu de meerderheid. Dit geeft president Biden meer macht en meer mogelijkheden zijn politieke agenda gerealiseerd te krijgen. Toch moeten we hier geen overdreven verwachtingen van hebben aangezien de meerderheid van de Democraten marginaal is en Biden rekening moet houden met diverse stromingen binnen zijn eigen partij.

Een van de eerste wapenfeiten is het steunpakket van 1.900 miljard USD, maar liefst 10% van het bruto nationaal product, dat Biden goedgekeurd wist te krijgen. Overigens heeft Biden een aanvullend investeringsprogramma in voorbereiding van nog eens 3.000 miljard USD. Dit pakket richt zich op infrastructuur, schone energie en onderwijs.

Volgens analisten van de Amerikaanse bank JP-Morgan bedroeg het pakket aan stimuleringen van Overheden en Centrale banken ca 20.000 miljard USD in 2020 oftewel meer dan 20% van de wereldwijde bruto nationale product. Daar komt nu een Amerikaans pakket van 1.900 miljard USD bij.

Intussen bereikte de spaarquote in de VS een hoogtepunt sinds de tweede wereldoorlog van meer dan 16% van het beschikbaar inkomen, oftewel 1.700 miljard USD. Dit maakt een extra bestedingsimpuls mogelijk.
Het is zelfs niet uitgesloten dat de stimuleringsmaatregelen groter in omvang zijn dan de negatieve economische effecten van Corona. De kans bestaat daarom dat de Amerikaanse economie dit jaar met maar liefst 7 à 8% groeit.

Naast de eerdere steunpakketten in de VS, de steunpakketten elders in de wereld, de uitgestelde consumentenbestedingen, de diverse effectieve vaccins en een in ‘hoog’ tempo voortgaand vaccinatieprogramma loopt het optimisme over een terugkeer naar normaal op.

Dat is ook waar wij vanuit gaan: een fors herstel in economische activiteit in de tweede helft van dit jaar. Het herstel in China is inmiddels duidelijk zicht baar, de VS zullen spoedig volgen en tot slot zal ook de economie in Europa herstellen. Europa blijft enigszins achter gezien de minder ambitieuze stimuleringsprogramma’s, strengere restricties en de (veel) tragere vaccinatie.

Natuurlijk zijn er nog risico’s. Het virus muteert en er is inmiddels een groot aantal varianten. Maar of het om de B.1.1.7-variant, de Braziliaanse variant, de E484K- of bijvoorbeeld de 501.V2 South African-variant gaat, tot op heden lijken de beschikbare vaccins ook deze varianten af te remmen.

Het optimisme wordt ook duidelijk zichtbaar in inflatieverwachtingen. Recente inflatiecijfers wijzen op een stijging van de prijzen die naar verwachting zal versnellen in de loop van dit jaar. Deze hogere inflatieverwachtingen werden duidelijk zichtbaar in wereldwijde rentetarieven die in korte tijd met bijna 1% opliepen.

Deze hogere rente leidt tot nervositeit bij beleggers. De aandelenmarkten waren bij vlagen wat onrustig in de afgelopen maanden. Met name de fors opgelopen tech-aandelen stonden onder druk. Banken en verzekeraars konden juist profiteren van hogere rente-tarieven.

Wij verwachten verder oplopende rentestanden in de loop van dit jaar. Wij denken echter dat dit een tijdelijk fenomeen zal zijn en gaan ervanuit dat inflatie en rente nadien op (nog altijd) lage niveaus zullen stabiliseren.Op de wat langere termijn namelijk blijven de krachten die voor een lage inflatie en lage rentetarieven zorgen naar ons idee in stand.

Er blijft sprake van een voortgaande vergrijzing van de bevolking, voortgaande technologische innovatie zal ons in staat stellen efficiënter (goedkoper) te produceren en de prijstransparantie van goederen vanwege het internet zal prijsstijgingen beperkt houden. Voorts ligt de (verborgen) werkloosheid nog altijd op een hoog niveau en is de macht van vakbonden beperkt. Daarbij komt dat de enorme schulden die gemaakt werden om ons door deze crisis heen te loodsen, terugbetaald zullen moeten worden. Centrale banken wereldwijd zullen daarom met ruim monetair beleid de rente voor lange tijd laag trachten te houden.

Wij blijven alert maar voorzichtig optimistisch voor belegging in aandelen. Alert omdat er sprake is van speculatieve verschijnselen in enkele onderdelen van de aandelenmarkt en dit koers-schommelingen op de korte termijn met zich mee kan brengen. Zo berichtten we u eerder over de koersontwikkeling van het aandeel Tesla. Ook de prijsschommelingen van de digitale munt ‘Bitcoin’ zijn enorm. Beursintroducties worden vaak fors overtekend.

Grote aantallen kleine beleggers werken via sociale media samen om de koersen van bepaalde bedrijven flink op te drijven, met als doel om professionele investeerders, die speculeren op koersdalingen, uit te roken en op te zadelen met grote verliezen. De Amerikaanse gamewinkelketen Gamestop was een van de eerste bedrijven waar de kleine beleggers zich via sociale media massaal achter schaarden.

Het aandeel steeg daardoor in zeer korte tijd van 20 USD naar 350 USD om daarna weer terug te zakken tot 90 USD. Hedgefunds werden in een hoek gedreven en verloren vele miljarden. Deze beleggers maken hiervoor gebruik van een relatief nieuwe gratis tradingfaciliteit (digitale app) van Robinhood. Deze tussenpartij raakte echter zelf in de problemen door deze activiteiten en moest de handel in diverse zwaar met schulden beladen (‘failliete’) aandelen tijdelijk verbieden.

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij Castanje?

Rendement willen we allemaal, maar niet tegen elke prijs. Wij in ieder geval niet. Wij vinden het uitermate belangrijk om verantwoord te beleggen. Zo sluiten wij in principe bedrijven uit die actief zijn in adult entertainment, kansspelindustrie, sterkedrank, tabak en wapenindustrie. Daarnaast willen wij graag dat de ondernemingen waarin wij wel beleggen verantwoord zakendoen. Daarom hanteren wij tevens de ‘Best in Class’-benadering.

Dit houdt in dat ondernemingen die beter presteren op gebied van duurzaamheid, sterker vertegenwoordigd zijn in ons beleggingsuniversum. Hiervoor maken wij gebruik van de duurzaamheidsanalyses van Sustainalytics (sustainalytics.com).
Sustainalytics is sinds 1992 actief in het onderzoek naar ESG (Environmental, Social & Governance) bij bedrijven en verstrekt ratings. Er is een groot universum van bedrijven over de hele wereld beoordeeld en gerangschikt. Deze ESG-score is bepaald met inachtneming van specifieke issues die per industrie kunnen variëren, met andere woorden: deze is industrie-relatief gemaakt. Er is daarbij een inschatting gemaakt van de risico’s die in een sector spelen.

Castanje streeft er dus naar maatschappelijk verantwoord te beleggen voor zover mogelijk en voor zover hiervoor voldoende uniforme, kostenefficiënte en objectieve informatie voorhanden is. Indien zich hierbij dilemma’s voordoen dan zal Castanje een keuze maken welke uitgangspunten de voorkeur moeten krijgen bij het samenstellen van uw portefeuille. Hierbij zal onze beleggingsvisie de doorslag geven.

In maart 2021 is een Europese Verordening op het gebied van duurzaamheid van kracht geworden: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR 2019/2088). Deze wetgeving schrijft vermogensbeheerders voor om duurzaamheidsinformatie openbaar te maken.
Op onze website (‘maatschappelijk verantwoord beleggen bij Castanje?’) treft u nadere informatie en uitleg over maatschappelijk verantwoord beleggen en hoe Castanje hiermee omgaat.

Herbeleggen van obligaties die in 2021 worden afgelost.

Onlangs namen we Duitse pandbrieven (iShares Pfandbriefe UCITS ETF) op in onze selectie vastrentende waarden. Dit in de vorm van een indextracker (ETF). Hiermee kan (mede) worden voorzien in herbelegging van individuele obligaties die dit jaar aflosbaar gesteld worden.
Duitse pandbrieven zijn een degelijke en veilige belegging met onroerend goed als onderpand. De kwaliteit van deze specifieke portefeuille is goed: 86% kent de hoogst denkbare rating (triple A). De overige 14% heeft een double A rating. De portefeuille bestaat uit ruim 200 verschillende belangen en is derhalve goed gespreid, de gemiddelde looptijd is met vijf jaar relatief kort, alle belangen luiden in Euro’s en de duurzaamheidskenmerken zijn duidelijk bovengemiddeld.
Het gebrek aan individuele obligaties die in een veelvoud van 1.000 euro aangekocht kunnen worden heeft ons bij deze pandbrieven doen uitkomen.

Persoonlijke overleg.

Stelt u naar aanleiding van deze kwartaalbrief prijs op een nadere toelichting dan vernemen wij dat graag van u.
Nu het vaccineren vaart begint te krijgen verwachten wij tegen de zomer onze persoonlijke cliëntbezoeken weer veilig te kunnen hervatten.

Met vriendelijke groet,

Castanje Vermogensbeheer

Vincent Hoffmans        Franke Burink

 

 

 

 

Disclaimer:
Deze kwartaalbrief is met de nodige zorg samengesteld en geeft de actuele visie van Castanje Vermogensbeheer weer. Het doel van de kwartaalbrief is het verstrekken van informatie. De inhoud niet worden opgevat als een individueel advies noch een aanbod om effecten te (ver-)kopen en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. De opinie van Castanje Vermogensbeheer zoals weergegeven in deze kwartaalbrief kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan alle belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Vincent Hoffmans is vermogensbeheerder • directeur bij Castanje Vermogensbeheer. Vincent is bedrijfseconoom en raakte al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in beleggen. Heeft u vragen? Bel 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl