Kwartaalbrief januari 2022

6 januari 2022 in Blog

De stand van zaken.

2021 was een uitstekend beleggingsjaar! Europese beursgraadmeter STOXX 50 eindigde het jaar met een plus van ruim 20%, de Amerikaanse technologie-index Nasdaq steeg met ruim 21%, Chinese aandelen (Shanghai SE) sloten 2021 af met een teleurstellende +5% na een overigens buitengewoon sterk 2020.
Bij obligaties sloten enkel de Inflation Linkers het jaar flink hoger af terwijl gewone obligaties een negatief resultaat boekten.

Samengevat was 2021 een jaar met onverwacht hoge rendementen. Rendementen die standhielden ondanks het opsteken van een nieuwe Corona-variant eind november.

Groot was de teleurstelling alom toen duidelijk werd dat de vaccins geen permanente bescherming bleken te bieden tegen het virus. Maar aangezien Omicron een variant is van het bestaande Coronavirus blijken de beschikbare vaccins wel degelijk effectief. Wellicht zijn in de toekomst kleine aanpassingen in de vaccins noodzakelijk en zijn periodiek boosters vereist. Zo krijgen inwoners van Israël inmiddels hun vierde vaccinatie.

Totdat de hele wereld afdoende is gevaccineerd zullen varianten de kop op blijven steken. Volgens de WHO is een mondiale vaccinatiegraad nodig van tenminste 70% om de pandemie te overwinnen. Wij gaan ervan uit dat eind 2022 deze vaccinatiegraad zal worden bereikt. Vooral voor een continent als Afrika is er nog een lange weg te gaan bij een huidige gedeeltelijke vaccinatiegraad van 13,1%.

Tot aan dat moment zullen corona-varianten de economie, aanvoerketens en inflatie blijven beïnvloeden. Dit zal de terugkeer naar ‘normaal’ periodiek temporiseren. Maar we zijn en blijven op de weg terug. Vaccins zijn voorhanden, worden relatief snel aangepast, de vaccinatiegraad neemt toe, mensen leren om te gaan met de beperkingen die de pandemie met zich mee brengt. Zo gaan ondernemingen steeds beter om met de problemen die de pandemie met zich mee brengt.

Zo gaan ondernemingen steeds beter om met de problemen die de pandemie met zich mee brengt. Er wordt meer controle uitgeoefend op ondernemingen waar zaken mee wordt gedaan, er wordt voor meerdere toeleveranciers gekozen, structurele voorraadniveaus gaan omhoog en het aantal productielocaties neemt toe-soms weer dichter bij huis.

Wij gaan ervan uit dat de pandemie laat in dit nieuwe jaar grotendeels onder controle komt. Tot aan dat moment zal sprake blijven van Corona gerelateerde economische problemen waardoor de inflatie vooralsnog hoog zal blijven. Na verloop van tijd echter verwachten wij dat de inflatie zal afnemen om op meer acceptabele niveaus te belanden van om en nabij de 2 a 3%.

Er is wereldwijd veel discussie over de vraag of de hoge inflatie permanent zal blijken te zijn. In de huidige cijfers zitten veel incidentele factoren (transport en energie) die na verloop van tijd wegebben zo verwachten wij. De huidige prijzen van transport en energie kunnen tegen het einde van 2022 naar meer normale niveaus terugvallen. Uiteindelijk zal de inflatie zich stabiliseren op een wat hoger niveau dan voor de pandemie.

De toegenomen aandacht voor de energietransitie en de versnelling in de omschakeling naar een energie-neutrale samenleving zal forse investeringen vergen, de prijs voor de uitstoot van CO2 fors doen stijgen en daarmee kosten structureel opdrijven. Hierin zien we factoren waardoor de inflatie op structureel hogere niveaus zal uitkomen dan we voor Corona gewend waren.

Half december kondigde de Amerikaanse FED aan het ruime monetaire beleid versneld af te bouwen. Dit na publicatie van wederom goede economische cijfers en nadat de stijging van de consumentenprijzen uitkwam op +6,8%, de hoogste toename sinds 1982. Eind maart 2022 worden er geen obligaties meer opgekocht en naar verwachting zullen rentetarieven in de loop van het jaar driemaal worden verhoogd. Dit is een aanmerkelijke versnelling ten opzichte van eerdere plannen.

Dit alles is ingegeven door de hardnekkige inflatie die langer hoog blijft vanwege aanhoudende Covid-19 besmettingen door nieuwe varianten maar ook door een zich steeds beter ontwikkelende wereldeconomie.
Wereldwijd worden steunmaatregelen van overheden en centrale banken langzaam maar zeker afgebouwd. Ook in landen als Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk is sprake van een monetair beleid gelijk aan dat in de Verenigde Staten.

Beleggingsbeleid

Wat betekent dit alles voor ons beleggingsbeleid in het komende jaar?
Wij houden onverminderd vast aan ons basisscenario waarin de inflatie uiteindelijk terugvalt naar lagere niveaus die enigszins hoger liggen dan voor de pandemie. De kosten die gepaard gaan met de energietransitie zijn een van de oorzaken die bijdragen aan een structureel wat hogere inflatie. Een hogere inflatie maakt het ons overigens makkelijker om uit de omvangrijke schulden te groeien.

Rentetarieven zien we eveneens langzaam wat oplopen. Maar ook hier verwachten we stabilisatie op een nog altijd zeer laag niveau. Rentetarieven werden de afgelopen jaren kunstmatig gedrukt door de grote steunaankopen van obligaties die centrale banken uitvoerden. Deze steunprogramma’s worden versneld afgebouwd en wereldwijd zullen beleidsmatige rentetarieven in de loop van 2022 opgetrokken worden.
Europese aandelen zijn relatief laag gewaardeerd en minder gevoelig voor een wat hogere rentestand. De door technologie gedomineerde Amerikaanse beurzen zijn juist relatief hoog gewaardeerd en vrij gevoelig voor hogere rentestanden

Voor zowel 2022 als 2023 verwachten we een voortgaande winstgroei voor beursgenoteerde bedrijven……..
Bron Morgan Stanley.

2022 zal het jaar zijn waarin we heel langzaam meer grip krijgen op het Corona-virus en de economie wereldwijd zich meer stabiel en evenwichtig kan gaan ontwikkelen.

Dit alles betekent dat de krachten die aandelen de laatste jaren omhoogstuwden, ook dit nieuwe jaar aanwezig zullen blijven. Samengevat zijn wij daarom gematigd positief voor het komende beleggingsjaar.
In onze tactische asset allocatie blijven we op de korte termijn ‘neutraal gewogen’ in aandelen. Mochten koersen onverhoopt wat inzakken dan zullen wij dit aangrijpen om aandelenbelangen wat op te hogen.
Bij belegging in obligaties blijven we accenten houden op de zogenaamde Inflatie Gelinkte obligaties. Deze obligaties bieden bescherming tegen inflatie.

 

 

Europa

Begin oktober bepaalde het door de regering gecontroleerde constitutionele hof in Warschau dat verschillende onderdelen van het Europese recht onverenigbaar zijn met de Poolse grondwet. Volgens het hof weegt de Poolse grondwet het zwaarst. Polen schendt hiermee de bestaande Europese afspraak dat Europees recht wel degelijk boven nationaal recht gaat.
Dit Poolse standpunt leidt tot een regelrechte confrontatie met de EU en zet de uitkering van vele tientallen miljarden EU-subsidies aan Polen op het spel.

Eerder werden aan Polen forse dwangsommen opgelegd en recentelijk liet de Europese Commissie weten een procedure tegen Polen te starten. Ook in Roemenië werd het Poolse standpunt onlangs onderschreven door een gerechtelijke uitspraak. Hiermee escaleert het conflict verder.
In Duitsland was sprake van een politieke aardverschuiving en slaagden SPD, FDP en de Groenen erin een nieuwe progressieve regering te vormen. Olaf Scholz, leider van de SPD, werd benoemd tot opvolger van Angela Merkel.

Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat deze coalitie creatiever zal omgaan met de bestaande Europese begrotingsregels. Er zal, met verstand en beleid, meer geïnvesteerd gaan worden. Speerpunten zijn het continueren van het Duitse leiderschap en het bevorderen van de energietransitie.
De nieuwe Duitse regering heeft Joachim Nagel aangesteld als nieuwe president van de Duitse centrale bank en opvolger van Jens Weidmann. Weidmann staat bekend om zijn klassieke anti-inflatiehouding zoals we die van Duitsland gewend zijn. Hij is ook bekend om zijn aanhoudende kritiek op het zeer ruime monetaire beleid van de Europese centrale bank sinds 2012. De sociaaldemocratische Nagel kan (gelukkig) ook tot de haviken worden gerekend die inflatie bevechten, zij het wat minder uitgesproken.

In lijn met Duitsland, heeft ook de nieuwe Nederlandse regering forse uitgaven en investeringen aangekondigd. Het pro-Europese geluid van D66 klinkt duidelijk door in de woorden van Rutte-IV.
Deze wijziging in Duits en Nederlands beleid is voor zuidelijke Europese landen aangenaam. Daar immers zijn de schuldniveaus historisch veel hoger en leidden strenge Europese begrotingsregels regelmatig tot spanningen met de noordelijke Europese landen. De kans op dit soort spanningen lijkt de komende tijd wat kleiner.

Als de verkiezingen in Frankrijk dit voorjaar geen al te grote verrassingen opleveren, is dit positief voor een relatief stabiel en dominant blok binnen de EU en voor de voortgang van Europese integratie. De bankenunie kan verder vorm worden gegeven en de gefragmenteerde kapitaalmarkten kunnen verder integreren. Dit alles is op termijn gunstig voor Europese aandelen die relatief zijn achter gebleven bij Amerikaanse aandelen.

Europa heeft niet veel keus als het aankomt op een krachtmeting met Rusland over Oekraïne. Europa heeft geen goed ontwikkeld leger en is gedeeltelijk afhankelijk van Russisch gas. Daarbij komt dat Duitsland in 2022 volledig stopt met kernenergie. Kernenergie is nu nog goed voor 13% van de Duitse stroomopwekking.

 

Persoonlijke overleg

Stelt u naar aanleiding van deze kwartaalbrief prijs op een nadere toelichting of persoonlijk overleg, dan vernemen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Castanje Vermogensbeheer

Vincent Hoffmans

 

 

 

 

Disclaimer:
Deze kwartaalbrief is met de nodige zorg samengesteld en geeft de actuele visie van Castanje Vermogensbeheer weer. Het doel van de kwartaalbrief is het verstrekken van informatie. De inhoud niet worden opgevat als een individueel advies noch een aanbod om effecten te (ver-)kopen en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. De opinie van Castanje Vermogensbeheer zoals weergegeven in deze kwartaalbrief kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan alle belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Castanje Vermogensbeheer is een handelsnaam van Sequoia Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd te Oosterbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62851799.
Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Vincent Hoffmans is vermogensbeheerder • directeur bij Castanje Vermogensbeheer. Vincent is bedrijfseconoom en raakte al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in beleggen. Heeft u vragen? Bel 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl