Kwartaalbrief oktober 2020


Brussel 21 juli 2020: Europees steunfonds van 750 mrd…..’whatever it takes’?

In juli sloten Europese landen een historisch akkoord. Er lijkt een steunfonds te gaan komen van maar liefst 750 miljard Euro. Dit bestaat voor 360 miljard uit langlopende kredieten en voor 390 miljard uit (tot voor kort onvoorstelbare) subsidies. Zo ontvangen Griekenland, Portugal, Spanje en Italië respectievelijk maar liefst 17%, 8,5%, 6,5% en 5% van hun bbp aan steun.
Dit is de eerste keer dat in Europees verband rijke landen geld overmaken naar ‘arme’ landen. Tot voor kort was het vooral ook Duitsland dat zich tegen een dergelijke stap verzette. Nu de grootse economie in Europa om is, betekent dit dat een belangrijke stap gezet is richting collectieve fiscale politiek en een meer geïntegreerde kapitaalmarkt.
Waar de toekomst van een Verenigd Europa door financiële markten werd betwijfeld en een uiteenvallen van de Euro niet onmogelijk werd geacht, nemen deze twijfels nu af. Dit blijkt onder andere uit de koers van de Euro die maar liefst 10% steeg tegenover de USD. Ook de renteverschillen tussen Noordelijke en Zuidelijke landen namen fors af.

Het renteverschil tussen een 10-jarige Duitse en Italiaanse staatsobligatie nam af met maar liefst 1,5 procentpunt. Dat beleggers het risico van Italiaanse obligaties thans lager inschatten bleek ook uit het feit dat het orderboek voor een medio september geplaatste Italiaanse staatsobligatie met een looptijd van 20 jaar maar liefst 8 keer overtekend was. Maar het feit blijft: door middel van verkapte eurobonds en subsidies zijn we gezamenlijk aansprakelijk voor schulden ook van Italië. Italië en andere zuidelijke landen zullen op hun beurt economische hervormingen moeten doorvoeren.
Een belangrijke test zijn de verkiezingen in diverse Europese landen in 2021 en met name die in Duitsland. De zuidelijke landen zullen moeten hervormen als tegenprestatie voor de subsidies. Dit is natuurlijk koren op de molen van populisten. Zullen populisten meer invloed krijgen en de Europese integratie wederom afremmen, of kunnen we een nieuwe stap vooruit zetten? Wij gaan uit van een scenario van (geleidelijk) voortgaande Europese integratie. De achterblijvende waardering van Europese aandelen kan afnemen als het risico van uiteenvallen van de Euro afneemt.

(klik afbeelding om te vergroten)

Tesla, ‘Tech Whale SoftBank’ en ‘Piet Particulier’.

Van een tech-bubbel zoals de dot.com(edy) eind jaren ’90 is thans niet echt sprake. Tal van tech-ondernemingen verkopen echte producten of diensten, realiseren een gezonde winstmarge en hebben geld in kas.
Bij een hele lage rentestand hoort een hoge waardering. Maar toch zijn er ook diverse ondernemingen (veel te) hoog gewaardeerd en wordt er vanuit gegaan dat de komende 10 jaar omzet en winstgevendheid met tientallen procenten per jaar zullen blijven groeien. Dit noemen wij ‘bubble-companies’.

Het Japanse SoftBank zou op ongekende grote schaal zeer agressief callopties op Amerikaanse tech-ondernemingen hebben opgekocht.
Al weken werd er op Wall Street gespeculeerd wie er achter het enorm gestegen handelsvolume in deze optiecontracten zat. Het volume was bij vlagen driemaal zo hoog als het lange termijn gemiddelde. Ook ‘Piet Particulier’ wordt als koersopdrijver gezien door zijn massale speculatieve aankoop van optiecontracten op tech-ondernemingen.

(klik afbeelding om te vergroten)

Zonder het baanbrekende werk van Tesla zouden we niet staan waar we nu staan op het gebied van elektrische auto’s, batterijtechnologie en autonoom rijden. Met een beurswaarde op de top van meer dan 500 mrd USD is Tesla hoger gewaardeerd dan Toyota en Volkswagen samen. Deze twee, werelds grootste, autobouwers verkopen jaarlijks meer dan 20 miljoen auto’s tegenover Tesla nog geen 500.000.
De waardering van aandelen Tesla is bij vlagen sterk overdreven en wijst op grote speculatieve krachten. Zo ook is soms sprake van beursintroducties die 1.000 keer overschreven zijn. En kunnen kleine onbekende aandelen die tot de verbeelding spreken soms tientallen procenten in koers schommelen op één dag.
Wij zijn en blijven enthousiast voor beleggen in technologie. We beperken ons daarbij tot kwalitatief sterke ondernemingen met een acceptabele en verklaarbare waardering.

US Elections 2020

op 3 november herkozen te worden voor een tweede termijn. Of is het toch Biden. Biden is voorstander van meer regulering en zal de belastingverlagingen van Trump terugdraaien en belastingen zelfs verhogen.
De Earnings Per Share (EPS) van de Amerikaanse aandelenindex S&P 500 voor het jaar 2021 zullen hierdoor met naar schatting 8 tot 12% afnemen. Biden is daarentegen ook de man die meer stabiliteit en consistentie in beleid zal bieden, meer diplomatie, minder polarisatie. Onder Biden zal de V.S. ten dele haar klassieke rol herpakken en blijven deelnemen aan internationale instituties en conventies. Ook Biden zal Europa meer voor NAVO laten betalen. De machtsstrijd met China zal onverminderd voortgaan en handelsspanningen zullen blijven, zij het minder hevig.
Wall Street geeft de voorkeur aan een tweede termijn van Trump boven een Democratische president. Toch zullen op de lange termijn de economische verschillen niet enorm groot zijn, zo verwachten wij. Belangrijk is of één politieke partij een meerderheid verkrijgt in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.
Het meest ongunstige scenario is dat waarbij de stemmen voor Biden en Trump elkaar niet veel ontlopen, er op grote schaal per post wordt gestemd, de verkiezingsuitslag vervolgens wordt betwist en er maanden geharrewar ontstaat. Zo deelde Trump onlangs mee dat hij de verkiezingen enkel kan verliezen als die gesaboteerd zouden worden.

Japan

De Japanse premier Shinzo Abe is om gezondheidsredenen afgetreden. Hiermee komt een eind aan een van de meest langdurige premierschappen van het land. Van zijn opvolger Yoshihide Suga, die deel uitmaakte van de Abe-regering, wordt een voortzetting van het (economische) beleid van Abe verwacht. Voor beleggers is een dergelijke stabiliteit en continuïteit goed nieuws.
Wij beleggen in Japan door middel van iShares MSCI Japan Euro Hedged. Hiermee wordt een brede (fysieke) exposure verkregen naar de Japanse beurs waarbij het valutarisico wordt afgedekt.

Japanse aandelen zijn relatief goedkoop en verlagen de risicograad van een internationaal gespreide aandelenportefeuille bij gelijkblijvende opbrengstverwachtingen. Het iShares MSCI Japan Fund is gemiddeld qua sustainability, kent een ‘low carbon footprint’ en heeft een Bronzen Morningstar Analyst Rating. (bron Morningstar/Sustainalytics).

No-Deal Brexit

We zien nieuwe wetgeving van premier Johnson met passages die indruisen tegen het Brexit akkoord van een jaar geleden. Het Britse Pond daalde hierop in koers. De EU overweegt naar de rechter te stappen. Aandelen in het United Kingdom zijn laag gewaardeerd en dus met een reden naar nu opnieuw blijkt. Een No-Deal Brexit zal tot meer volatiliteit leiden waarbij zich koopmomenten kunnen aandienen. We houden het voor u in de gaten.

Beleggingsbeleid

Met enorme fiscale en monetaire steunpakketten hebben Centrale Banken en overheden wereldwijd de enorme inzinking van de economie als gevolg van Covid-19 opgevangen.

(klik afbeelding om te vergroten)

In ons basisscenario gaan we uit van een tijdelijke diepe recessie gevolgd door een geleidelijk herstel met name in de loop van 2021. Testen, quarantaine en selectieve lockdowns zullen het beeld bepalen tot een vaccin is gevonden. Er zal stimulerend monetair en fiscaal beleid gevoerd blijven worden. De rente blijft laag.

(klik afbeelding om te vergroten)

 

De Amerikaanse Centrale Bank heeft aangekondigd bij haar rentebeleid minder strak rekening te houden met (tijdelijk) oplopende inflatie. Rentetarieven zullen voor langere tijd laag gehouden worden. Inflatie zal beperkt oplopen verwachten wij.
Ook in de VS kwam de afgelopen maanden het reële rendement op 10-jarige Treasury-Bonds voor het eerst uit op -/-1%. Dit versterkt het tekort aan beleggingsmogelijkheden. Dit verklaart mede waarom aandelenmarkten zich de laatste maanden in toegenomen belangstelling konden verheugen. Wij denken dat dit vooralsnog zo zal blijven zij het met de nodige volatiliteit.
Indien aandelenmarkten op de korte termijn wat corrigeren, kan de lage rente er mede voor zorgen dat grote bedragen die een belegging zoeken wederom neerslaan in de aandelenmarkten.

Correcties zien wij daarom als een voorzichtige koopaangelegenheid. Wij houden accenten in ons beleid op defensieve sectoren (food en pharma) en op de sector technologie die ondanks Covid-19 groei blijft vertonen. Gezien de onzekerheden blijven we vooralsnog neutraal tot licht onderwogen in aandelen. Bij een eventuele nieuwe correctie zullen we belangen in aandelen voorzichtig uitbreiden. Het is daarbij van belang een duidelijke keuze te maken en aandelen die kenmerken van speculatie vertonen links te laten liggen.
Voor zover het solide ondernemingen betreft met een goed management, sterke marktpositie, gezonde balansverhoudingen lijkt een hogere waardering niet problematisch.

Dit is anders als een onderneming nauwelijks omzet draait, verlieslatend is en nauwelijks reserves heeft. Alhoewel koersen van dit type bedrijf soms enorm stegen, laten wij die mogelijkheden graag aan ons voorbij gaan.
Gezien de toenemende schuldposities wereldwijd, bij overheden en (zombie-)bedrijven, blijft bij beleggen in obligaties kwaliteit belangrijker dan ooit. Hieraan geven wij hoge prioriteit. Lange looptijden bij obligatiebelegging geven nauwelijks extra rendement terwijl daarentegen de risico’s exponentieel toenemen.

Samengevat:

We blijven gematigd optimistisch voor de aandelenmarkten op de langere termijn. Dit alles ondanks de oplaaiende Corona-aantallen, de daardoor gematigde economische vooruitzichten en volatiele markten op de kortere termijn. Overheden hebben aangekondigd klaar te staan met nieuwe steunpakketten. Centrale Banken zullen de rente nog minimaal enkele jaren laag pogen te houden. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin. Door het gebrek aan beleggingsmogelijkheden zullen aandelen populair maar volatiel blijven en eventuele koersdalingen tijdelijk zijn.

Op onze website www.castanje-vermogensbeheer.nl treft u onze blog waar we regelmatig ingaan op een actueel onderwerp.

Stelt u naar aanleiding van deze kwartaalbrief prijs op een nadere toelichting dan vernemen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Castanje Vermogensbeheer

Vincent Hoffmans        Franke Burink

 

 

 

Disclaimer:
Deze kwartaalbrief is met de nodige zorg samengesteld en geeft de actuele visie van Castanje Vermogensbeheer weer. Het doel van de kwartaalbrief is het verstrekken van informatie. De inhoud niet worden opgevat als een individueel advies noch een aanbod om effecten te (ver-)kopen en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. De opinie van Castanje Vermogensbeheer zoals weergegeven in deze kwartaalbrief kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan alle belegging zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Vincent Hoffmans is vermogensbeheerder • directeur bij Castanje Vermogensbeheer. Vincent is bedrijfseconoom en raakte al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in beleggen. Heeft u vragen? Bel 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl