De PIIGS opnieuw: Nederland stagneert

14 november 2010 in Blog

 

bbp_nl_kok_q32010

Is dit verontrustend? Ik denk het wel. Als we naar de bestedingscomponenten kijken die samen het BBP uitmaken, dan vallen een paar dingen op. Export en import groeien in volume het laatst kwartaal wat minder, maar omdat de invoer sneller terugvalt is de bijdrage aan de groei positief. De investeringen in vaste activa waren licht negatief (-2% kwartaal-op-kwartaal).
De Nederlandse huishoudens consumeerden nauwelijks meer: +0,1% zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis. Hier is echter enige hoop te vestigen, want de recente cijfers over de omzetten in de detailhandel waren bemoedigend en ook het herstel in de banensector zet. Hier staat tegenover dat de voorraadvorming geen bijdrage meer levert aan de economische groei. Deze restpost bij de berekeningen indiceert – ietwat speculatief – dat het bedrijfsleven na de ineenstorting van eind 2008 inmiddels de voorraden weer op een “normaal peil” heeft en  niet op meer groei rekent.
Met een k-o-k groei van 0,7% droeg de overheid nog steeds in positieve zin bij aan de economische groei. Als echter de bezuinigingsvoornemens van het kabinet Rutte I in de komende kwartalen feitelijk worden gerealiseerd, dan zal dit zeker de groei drukken. Het is maar de vraag of de andere componenten voor voldoende tegenwicht kunnen zorgen.

Hierbij komt ook een afzwakking van de conjunctuur in Duitsland en de rest van Europa. Al met al lijkt de kans op een “fors doortrekken’van de Nederlandse economie veel kleiner geworden.

De Keltische Tijger weer gewond
Waar wij al bang voor waren – een G20 top in Seoul die niets opleverde; zie: Keren in Korea de Kansen? – zorgde in eerste instantie toch niet voor verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro. De reden hiervan was het weer opleven van de angst voor de financieringsproblemen van de PIIGS. Medio september berichten wij nog over deze problematiek (Ierland: niet zo groen meer). Met name Ierland en Portugal stonden onder druk. Opmerkingen van mevrouw Merkel deden ook geen goed aan de Europese zaak. Zij herhaalde dat in de toekomst ook de houders van staatsobligaties moeten meebetalen aan een eventuele herstructurering van de schulden van probleemlanden. Weliswaar garandeert het Europese stabilisatiefonds alle betalingen tot en met 2013, maar de financiële markten maken zich – terecht – al bang voor de periode daarna. In beide landen wordt inmiddels met man en macht geprobeerd aan de begrotingsdoelstellingen te voldoen.

De komende weken zijn beslissend of de eurozone een eensgezind gezicht kan laten zien en de crisis kan afwenden. In de tussentijd zal de speculant in de euro/dollarkoers  moeten kiezen wat meer invloed heeft: de problemen in Europa of de problemen in de Verenigde Staten.

Voor meer Actuele Visies en ander publicaties, zie: Vermogensbeheer: opinies

Franke J. Burink
Castanje Vermogensbeheer
14 november 2010

vermogensbeheerder franke burink

Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Franke Burink is adviseur bij Castanje Vermogensbeheer. Zijn carrière is begonnen bij ABN AMRO, hier heeft hij ruim 20 jaar met succes gewerkt als senior economist en private banker. Sinds 2000 is hij werkzaam als zelfstandig vermogensbeheerder. Vragen? Bel Franke op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl