Benchmarks

Castanje vermogensbeheer hanteert een benchmark. Deze benchmark wordt eens per vijf jaar geëvalueerd en zo nodig herzien.


Een benchmark stelt u in staat te beoordelen hoe uw portefeuille zich gedraagt ten opzichte van de financiële markten. Daarmee kunt u tevens het door ons gevoerde beleggingsbeleid evalueren. Ook voor ons biedt een benchmark de mogelijkheid het door ons gevoerde beleggingsbeleid te beoordelen.

Wij streven naar een beter resultaat dan de benchmark. Vaak echter blijkt dat cliënten een asymmetrische risicohouding hebben. Men vermijdt liever verliezen en neemt dan op de koop toe dat het rendement in goede jaren wat achter blijft bij de benchmark. Uiteraard is er discussie mogelijk over welke benchmark gehanteerd moet of kan worden. Castanje vermogensbeheer heeft ervoor gekozen een relatief zwaar accent op Europa en Opkomende Markten te leggen.

Aandelenbenchmark Castanje vermogensbeheer:

Index Gewicht AEX herbeleggingsindex 30% MSCI Europa N.D. euro 30% MSCI USA euro 20% MSCI Japan N.D. euro 5% MSCI Emerging Markets 15%
Deze MSCI-indices zijn volledig transparant en nadere uitgebreide informatie treft u aan op www.msci.com.

Obligatiebenchmark Castanje vermogensbeheer:

Index Gewicht iShares German Gov Bond 50% iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF 50%
Ook deze benchmarks zijn volledig transparant en nadere uitgebreide informatie treft u aan op www.iShares.com.

2016 Disclaimer:

Dit document is met de nodige zorg samengesteld en geeft de actuele visie van Castanje vermogensbeheer weer. Het doel is het verstrekken van informatie. Mede dientengevolge kan de inhoud niet worden opgevat als een individueel advies noch een aanbod om effecten te (ver-)kopen en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Het beleggen is immers ook afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. De opinie van Castanje vermogensbeheer kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan alle beleggingen zijn risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.