Orderexecutiebeleid

Orderuitvoeringsbeleid van Castanje vermogensbeheer


Ons beleid van orderuitvoering heeft als doelstelling dat het best mogelijke resultaat wordt gehaald voor onze cliënten, waarbij de volgende aspecten in meer of mindere mate van belang zijn:

 • prijs van een financieel instrument;
 • de uitvoeringskosten;
 • de snelheid;
 • de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
 • de omvang;
 • de aard;
 • het serviceniveau van de uitvoerende instantie;
 • de kennis en ervaring van de uitvoerende instantie

Daarnaast is voor Castanje vermogensbeheer van belang:

 • de eenvoud en eenduidigheid van de uitvoering voor de cliënt
 • het vertrouwen van de cliënt in de depotbank en orderuitvoeringsorganisatie
 • continuïteit in de relatie tussen cliënt en depotbank/orderuitvoeringsorganisatie
 • tevredenheid van de cliënt over de volledige dienstverlening van zijn of haar depotbank/orderuitvoeringsbank
 • tevredenheid van de cliënt over de volledige dienstverlening van zijn of haar depotbank/orderuitvoeringsbank

Om onze orders uit te voeren heeft Castanje vermogensbeheer verschillende banken uitgekozen als order uitvoerende partij en depotbank. De aspecten die ten grondslag liggen aan de selectie zijn o.a. de kwaliteit van het uitvoeren van orders. Deze kwaliteit leidt tot best execution rekeninghoudend met: de uitvoeringskosten, prijs van een financieel instrument, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering.

Het door MiFID vereiste orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de gedragsregels die stellen dat Castanje vermogensbeheer op loyale, billijke en professionele wijze omgaat met de belangen van de cliënt.

Voor het uitvoeren van orders heeft Castanje vermogensbeheer alle redelijke maatregelen getroffen voor de optimale uitvoering van de order, waarbij rekening wordt gehouden met de
bovenstaande aspecten.

Eenmaal per jaar, of vaker indien daartoe aanleiding is, zal een evaluatie plaatsvinden van het eigen orderuitvoeringsbeleid én het orderuitvoeringsbeleid zoals die door de depot-/order uitvoerende banken in de praktijk wordt uitgevoerd voor het best mogelijke resultaat voor onze cliënten. De depot-/order uitvoerende banken worden daartoe vergeleken met andere aanbieders in de markt. Indien daartoe aanleiding is worden eventuele tekortkomingen daartoe gecorrigeerd.