Pensioen in de B.V.; keuze gevraagd!


in stand houden, afkopen of Oudedagsverplichting?

keuze

Met Prinsjesdag is duidelijk geworden dat de kabinetsplannen voor het pensioen in eigen beheer definitief zijn geworden. Het pensioen “in eigen beheer” wordt beëindigd. Voor de DGA is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Ook mag er niet meer aan de bestaande regeling worden “toegevoegd”. Indexatie ofwel oprenten van de verplichting, mag nog wel. De directeur grootaandeelhouder moet kiezen wat voor hem of haar tot de pensioenleeftijd het meest voordelig is.

Er zijn op 1 januari 2017 drie mogelijkheden voor pensioen in de eigen B.V.:

  1. de bestaande regeling blijft bestaan (maar wordt “bevroren”);
  2. afkoop pensioen of;
  3. de pensioenreserve wordt omgezet in een Oudedagsverplichting.

1. De bestaande regeling blijft bestaan (maar wordt “bevroren”)

Bij het in stand houden van de huidige regeling, blijven de regels zoals overeengekomen van kracht en worden er vanaf de afgesproken pensioendatum uitkeringen gedaan en loonheffing ingehouden. Toch is deze regeling vaak niet gunstig. Het verschil tussen de fiscale pensioenreserve en de commerciële pensioenreserve is door de lage rentestand vaak zo groot, dat er binnen de B.V. veelal geen of nauwelijks ruimte is om dividend uit te keren. Er dient namelijk een behoorlijke pot geld aangehouden te worden om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

2. Afkoop pensioen

Het pensioen afkopen, houdt in dat de fiscale reserve wordt uitgekeerd aan de DGA en dat de BV daar de loonheffing op inhoudt. Op die loonheffing is in 2017 een korting van toepassing zodat maximaal (rekening houdend met de hoogste schijf in de IB) 34,06 % belasting wordt betaald. In 2018 en 2019 neemt het belastingvoordeel echter af. Ondertussen wordt de commerciële waarde “afgestempeld” en is de BV van haar verplichting af. Met de netto opbrengst kan de DGA bijvoorbeeld het rekening courant krediet aflossen of in privé beleggen. Het wordt dan wel in box 3 belast. Voor het (vervroegd) afkopen van het pensioen zou normaliter een revisierente betaald moeten worden (zeg een boeterente). Dat is nu niet het geval. Afkopen van het pensioen kan zowel door het overmaken van een bedrag (en het betalen van belasting) als het overboeken van effecten van de B.V.-rekening naar privé. Ook kan een eventueel rekening courant krediet van de DGA bij de B.V. er mee worden afgelost.

Bedenk tijdig hoe de afkoop van het pensioen in zijn werk zal gaan zodat er voldoende middelen vrij gemaakt kunnen worden.

3. De pensioenreserve wordt omgezet in een Oudedagsverplichting

Indien het pensioen wordt omgezet in een Oudedagsverplichting, dan blijft het geld in de B.V. en kan het eventueel geïnvesteerd blijven of worden in de eigen onderneming. De verplichting wordt opgerent met de marktrente, denk daarbij aan ongeveer 1 %. Omdat bij deze regeling er geen liquiditeitsprobleem ontstaat, zullen naar verwachting veel DGA’s voor deze mogelijkheid kiezen.

Er kan in het algemeen niet gezegd worden wat de beste oplossing is voor een DGA. Elke (pensioen)situatie moet apart beoordeeld worden. Overigens moet de partner van de DGA tekenen voor eventuele wijzigingen. Het betreft ook vaak zijn of haar pensioen.

Vraagt u zich af hoe uw pensioengelden in privé of in de B.V. kunt laten renderen voor een goed pensioen, dan staat Castanje vermogensbeheer graag klaar om met u daar over gedachten te wisselen.

De scribent is vermogensbeheerder bij Castanje Vermogensbeheer en geen fiscalist. Hij adviseert u uw eigen fiscaal adviseur te raadplegen.

Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Kunnen wij u helpen? Bel Castanje vermogensbeheer op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl