Privacy beleid Vragenlijst

Privacy beleid Vragenlijst “Wat voor belegger ben ik?” op de Castanje-website

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de vragenlijst bij Wat voor belegger ben ik? gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.


Toestemmimg

Dit privacybeleid is van toepassing op de vragenlijst bij Wat voor belegger ben ik? op de website van Castanje Vermogensbeheer B.V. (Castanje). Door het invullen van deze vragenlijst op de website en het resultaat per email te versturen geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Castanje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten. Wanneer u de vragenlijst aan ons terugstuurt, worden persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om een eerste, voorlopig risicoprofiel te bepalen en dienen als basis om een eventueel gesprek met u aan te gaan. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Castanje of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaren van gegevens

In het algemeen leidt het opsturen van de vragenlijst tot de telefonische uitnodiging voor een gesprek. Mocht het niet tot een gesprek komen of een gesprek met u leidt niet tot een dienstverlening door Castanje, dan zullen de gegevens uit de vragenlijst binnen twaalf maanden worden verwijderd. Als wij na ontvangst van de vragenlijst geen contact meer met u hebben, dan zullen de gegevens uit de vragenlijst binnen twaalf maanden worden verwijderd.
Indien een gesprek met Castanje leidt tot een overeenkomst van dienstverlening door Castanje, dan kunnen de vragen of een deel van de vragen uit de lijst opnieuw aan u worden gesteld ten behoeve van de overeenkomst. De gegevens uit de vragenlijst zullen binnen twaalf maanden worden verwijderd.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onder aan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Castanje Vermogensbeheer B.V.
Zuidwal 4
5211 JK  ‘s-Hertogenbosch
T. 073 – 303 0620
privacy@castanje.nl