Smachten naar groei, BTP en bedrijfscijfers


 

In april begint deze hoop te vervliegen. Met Spanje “als probleemland” is de schuldencrisis ineens weer hot geworden.Het niet al te voortvarende optreden van de Spaanse premier Mariano Rajoy heeft hier zeker aan bijgedragen. De grafiek hieronder geeft de weer oplopende Spaanse kapitaalmarktrente weer en tevens het verschil met de Duitse rente.

 spanje_brd_rente

Bron VWD

 img_0229

Wij zijn van mening dat een sterke aanpak van de schuldencrisis alleen mogelijk is in een gezonde economische “omgeving”, dat wil zeggen dat er voldoende economische groei binnen en buiten de eurozone moet zijn. Bezuinigingen, hervormingen, ombuigingen in een land, of welke woorden er nog meer voor worden gebruikt zijn pas echt haalbaar als een reële toename van het BBP in het verschiet ligt. De vooruitzichten en ook de voorspellingen hiervoor zijn recentelijk verslechterd.

Recente data geven aan dat Europa het eerste kwartaal (nog) in recessie is. Als – en dat is een grote als – de olieprijzen gaan dalen, dan zou in de tweede helft van het jaar weer wat groei mogelijk zijn.
Echter de regels die de eurozone-landen zichzelf hebben opgelegd in de zogeheten Buitensporige Tekort Procedure (BTP; Excessive Deficit Procedure) dwingt hen ertoe te bezuinigen. In tabel 1 wordt weergegeven welke inspanningen op stapel staan:

 

(in % v. BBP)

Budgettekort

Aanpassing 2012

Aanpassing 2011-14

 

2011

2012

2011-2014

België

-3,7

0,7

3,2

Duitsland

-1,0

0,7

2,4

Ierland

-10,0

2,4

9,9

Griekenland

-9,3

3,0

10,6

Spanje

-8,5

4,0

7,0

Frankrijk

-5,2

1,9

5,5

Italië

-4,0

2,6

6,3

Nederland

-4,7

1,3

2,7

Oostenrijk

-3,3

0,6

1,7

Portugal

-4,2

1,3

6,1

Finland

-1,0

-0,1

0,2

Eurozone (gew.gem.)

-3,9

1,7

4,5

Tabel 1. Budgettaire consolidatie in de eurozone Bron ABN AMRO Macro Research

Zo zal Spanje bezuinigingen in 2012 in zijn begroting moeten realiseren ter grootte van 4,0% van het BBP en maar liefst 7,0% over de periode 2011-2014.

De op deze studie van de ABN AMRO Bank gebaseerde berekeningen suggereren dat hierdoor de reële economische groei in zowel 2012 als 2013 0,9% lager uitkomt en 0,5% in 2014. Dit betekent dat ook over het hele jaar de groei in de eurozone negatief zal uitpakken (uitzonderingen: Duitsland, Frankrijk, Finland en Oostenrijk).  In 2013 zou dan weer een bescheiden groei mogelijk zijn.

Buiten Europa hebben de V.S. een sterkere prestatie neergezet. In het eerste kwartaal werden de cijfers echter zeer geflatteerd door extreem goede weersomstandigheden en het effect lijkt al weer wat weg te ebben. Bovendien leeft het land zoals bekend op een veel te grote voet en in dit verkiezingsjaar wordt nog niets fundamenteels gedaan aan het begrotingstekort (resp. -8,7% en 7,3% van het BBP in 2012 en 2013).

Verder wordt duidelijker dat ook China een stap terug moet doen. De regering in Peking heeft een doelstelling van 7,5% groei voor dit jaar en dat is veel minder dan de dubbele cijfers die in het verleden gewoon waren.
Voor andere opkomende regio’s is het beeld hetzelfde: in vergelijking met Europa en de Verenigde Staten hoge cijfers, maar wel lager dan in 2011. De stagnerende invoer uit het westen eist zijn tol.

Conclusie:  de wereldconjunctuur zal in 2012 een veer moeten laten. De aanpak van de Europese schuldencrisis wordt hierdoor bemoeilijkt.

Dit betekent niet automatisch dat de aandelenbeurzen ook klappen zullen oplopen. Veel beursondernemingen zijn internationaal georiënteerd en weten extra omzet en winst te genereren door marktaandeel in opkomende economieën te winnen. Lokale ondernemingen – veelal midcapbedrijven – zullen wel te lijden hebben onder vooral de stagnerende consumptieve uitgaven (a.s. vrijdag staan o.a. cijfers voor het consumentenvertrouwen in Nederland en Duitsland op de agenda).

De rits bedrijfscijfers voor het  eerste kwartaal die vanaf maandag worden bekend gemaakt zullen aanwijzingen geven hoe ondernemingen zelf omgaan met afzwakking. Belangrijker dan de resultaten voor het eerste kwartaal zijn dan ook de verwachtingen die de  CEO’s uitspreken.
In Nederland staan o.a. updates van ASML. AKZO Nobel en Heineken op de agenda.

asml

akzo nobel

 

heineken

Franke J. Burink 

Castanje Vermogensbeheer

15 april 2012

frankeburink_castanjevb_2


Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Franke Burink is adviseur bij Castanje Vermogensbeheer. Zijn carrière is begonnen bij ABN AMRO, hier heeft hij ruim 20 jaar met succes gewerkt als senior economist en private banker. Sinds 2000 is hij werkzaam als zelfstandig vermogensbeheerder. Vragen? Bel Franke op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl