Transparantie in kosten (VKM/TCO)

Castanje vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Wij vragen een vergoeding voor het beheer van uw vermogen. Afhankelijk van de omvang van het beheerd vermogen bedraagt deze tussen 0,75 % en 1,25 % per jaar. Daarnaast worden bij onze depotbanken aan- en verkoopkosten en eventueel bewaarloon betaald.


Wij maken bij deze banken gebruik van de goedkope orderkanalen. Bovenop deze lage tarieven is door Castanje vermogensbeheer voor u nog een forse korting bedongen. Deze korting wordt volledig doorgegeven aan u als klant. Ook andere “schaalvoordelen” zoals bestandsvergoedingen of distributievergoedingen krijgt u in hun geheel op uw rekening bijgestort. Per saldo zijn de “echte kosten” van het beheer dus beperkt. Met andere woorden, bij Castanje vermogensbeheer zijn alle kosten bijzonder inzichtelijk. Geen verborgen kosten of achterdeurtjes. Open, eerlijk en transparant.

De Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM) en de Total Cost of Ownership (TCO).

Met de invoering van de MiFID II regelgeving in de Europese beleggingswereld, zal ook de Total Cost of Ownsership zijn intrede doen. De TCO is een maatstaf voor de totale jaarlijkse kosten van een beleggingsproduct of beleggingsdienstverlening. Bij beleggen zijn niet alleen de kosten die u rechtstreeks aan de beleggingsonderneming betaalt relevant (de directe kosten). Ook de kosten die u betaalt bij het beleggen in een specifiek beleggingsproduct zoals een beleggingsfonds (de indirecte kosten) bepalen uiteindelijk het nettorendement van de beleggingsportefeuille. Een TCO bevat daarom zowel de directe als alle indirecte kosten.

In anticipatie op de invoering van TCO (waarvoor vaak ook ICT-gerelateerde veranderingen nodig zijn) is Nederland gekozen voor een tussentijdse oplossing tot de invoering TCO, de zogenoemde Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). De Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM) is een maatstaf voor de gemiddelde jaarlijkse kosten van de beleggingsdienstverlening met alle directe kosten en de lopende kosten van de producten waarin wordt belegd. Deze zal vanaf 1 januari worden ingevoerd door alle banken.

De kosten worden berekend voor een gemiddelde klant om zo op voorhand een uitspraak te kunnen doen over de gemiddelde transactiekosten en lopende kosten. De VKM is dus een schatting vooraf, een zogenaamde ex-ante indicator.

Voor Castanje vermogensbeheer is het onderstaande overzicht van toepassing bij de volgende uitgangspunten:

 • Omvang vermogen: € 1.000.000
 • Op kwartaalbasis
 • Risicoprofiel: Neutraal (40% aandelen, 50% obligaties en 10% liquiditeiten)
 • Transacties (gemiddeld op jaarbasis):
  • 5 obligatietransacties met totale waarden van € 150.000,-
  • 12 aandelentransacties met een totale waarden van € 240.000,-
  • Waarvan 8 Euronext en 9 internationaal
 • Bankkeuze: BinckBank
 • Producten in portefeuille: 15% aandelenbeleggingsfonds, kosten 1,5% per jaar, 5% ETF a 0,35%.
KOSTEN VAN DE BELEGGINGSDIENSTVERLENING
Bankkosten Openen rekening Gratis  
Doorlopende kosten Servicekosten (inclusief alle corporate actions) €100 0,01%
Transactiekosten (gemiddelde aan- en verkoopkosten) Aandelen en beleggingsfondsen €144 0,02%
Individuele obligaties €85 0,01%
Lopende kosten van producten in portefeuille Aandelenbeleggingsfonds €242 0,02%
Geen andere producten
Beheervergoeding € 250,- + 0,225% + BTW €3.025 0,30%
Totaal   €3.596 0,36%