Klant worden?

Wij hebben de deskundigheid in huis om vermogens goed te laten gedijen, gecombineerd met een zeer persoonlijke aanpak en een degelijk beleggingsbeleid. Behoud van vermogen is het vertrekpunt. Het beheersen van beleggingsrisico’s staat daarom voorop.

Wij maken graag kennis met u!


U laat de zorg voor uw portefeuille over aan professionele beheerders van Castanje vermogensbeheer. Dit betekend dat wij zelfstandig uw portefeuille zullen beheren binnen het kader van met u gemaakte afspraken.
Deze afspraken worden gemaakt op basis van een inventarisatie van uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw doelstellingen. De verhouding tussen u als cliënt, uw beheerder en bank wordt vastgelegd volgens een tripartiete overeenkomst. U als cliënt bent de enige die feitelijk over uw rekening kan beschikken en gelden kan opnemen.

Een heldere communicatie is van groot belang. U heeft daarom een persoonlijke vermogensbeheerder. Daarnaast beschikt u over een tweede contactpersoon om de continuïteit in onze dienstverlening te garanderen.

Castanje vermogensbeheer heeft scherpe condities weten te bedingen met haar depotbanken. Wij werken samen met ABNAMRO, BinckBank en Theodoor Gilissen Bankiers. Iedere depotbank heeft haar eigen specifieke kwaliteiten. Graag overleggen wij met u welke depotbank het beste bij u past.
De bankkeuze is vanzelfsprekend aan u. Er is geen enkel bezwaar indien het uw wens is om uw vermogen bij de bank van uw voorkeur aan te houden. Wij kunnen dan, namens u, de bank opdrachten geven.

Castanje vermogensbeheer hanteert concurrerende tarieven. Het honorarium voor het beheer wordt eens per kwartaal in rekening gebracht (tenzij anders overeengekomen). Wij zijn een onafhankelijke beheerder wat betekend dat wij geen andere verdiensten hebben dan dit honorarium. Wij kennen (zoals het hoort) geen retourprovisie, kickbacks of bijvoorbeeld huisfondsen. Research kopen wij in van diverse externe professionele partijen.

Peroonlijk, Professioneel en Transparant.

Vermogensbeheer met belegging in individuele aandelen en obligaties is mogelijk als er voldoende spreiding kan worden aangebracht én de kosten laag kunnen worden gehouden. De omvang van de vermogens die wij beheren loopt sterk uiteen. Een goed startvermogen voor individueel beheer bij Castanje vermogensbeheer is vanaf circa € 300.000,-.

Castanje vermogensbeheer hanteert vijf modelportefeuilles, van zeer offensief tot zeer defensief.

U kunt als klant van Castanje vermogensbeheer te allen tijde online via een beveiligd portaal informatie over uw portefeuille opvragen. Eens per kwartaal verstrekken wij u per e-mail of post een uitgebreid digitaal overzicht van uw portefeuille. Wij stellen het op prijs om minimaal eenmaal per jaar en bij voorkeur twee maal per jaar met u van gedachten te wisselen over de gang van zaken en daarbij verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Na het doen van transacties zullen wij u eveneens veelal informeren per e-mail of telefoon. Wij stellen het daarnaast zeer op prijs indien u ook zelf contact met ons opneemt.

Wet Giraal Effectenverkeer.

Nederlandse effecten die u via een bank of commissionair aankoopt worden bijgeschreven in een centraal bewaardepot. Dit depot is afgescheiden van het eigen vermogen van banken. Ingeval van een deconfiture van een Nederlandse financiële instelling blijven uw effecten buiten een faillissement. Zo is uw eigendomsrecht gewaarborgd.