Vooruitzichten 2014


 kb drielandenrente 201401

Stijgende kapitaalmarktrentes wereldwijd (Bron: VWD)

Algemeen

Het afgelopen jaar was overwegend positief voor beleggers. Nieuwe grote problemen in de eurozone bleven uit. En als er toch problemen optraden dan verdween de daarop volgende onrust vaak weer snel. Het leek wel of veel slecht nieuws ingeprijsd was in de financiële markten. Alleen de aankondiging in mei vorig jaar dat de Amerikaanse Centrale Bank de enorme monetaire steunoperaties zou gaan afbouwen (tapering) leidde tot forse onrust. Onrust waarbij aandelen-markten fors corrigeerden, kapitaalmarktrentes fors opliepen en tal van munten van opkomende landen flink in koers zakten. Niet lang daarna stelde de FED de financiële markten met succes gerust dat het niet zo’n vaart zou lopen. Maar het  fenomeen ‘taperen’ werd wereldwijd bekend en zal ook in 2014 de gemoederen bezig houden.

De onrust die tapering in mei 2013 veroorzaakte, kwam binnen enkele maanden tot staan. Aandelenbeurzen hervatten hun opwaartse trend om het jaar af te sluiten met soms forse winsten. Zo sloot de Amerikaanse Dow Jones het jaar af met een slotstand die maar liefst 26% hoger lag dan die aan het begin van het jaar. Natuurlijk, de Amerikaanse dollar daalde bijna 5% in waarde, maar zelfs dan blijft er bijna 22% aan rendement over. Ook veel Europese beurzen deden het bijzonder goed. Onze eigen AEX sloot het jaar, na een stijging van ruim 17%, af net boven de 400 punten, een stand die we alweer enkele jaren niet hadden gezien. En dit ondanks een koersdaling bij zwaargewichten als Shell en Unilever.

AEX: 17% hoger……

kb aex 2013 bewerkt-1

Toch was niet alles goud wat er blonk. De angst voor tapering deed de kapitaalmarktrente per saldo toch flink oplopen. Begin 2013 bedroeg de rente op een tienjarige Nederlandse staatsobligatie 1,5% tegen 2,2% eind 2013. Dit betekent dat een belegger over geheel 2013 meer dan 2% koersverlies leed op een veilig geachte belegging in Staatsobligaties. Het vastrentende deel van veel portefeuilles moest in 2013 een geringe waardedaling incasseren.

3,75% obligatie Staat de Nederlanden: ruim 6 punten lager in koers het jaar uit…….

kb nl375 2013 bewerkt-1

Bij aandelenbeleggingen in Emerging Markets was de schade groter. Over het afgelopen jaar daalde deze markten gemiddeld met bijna 10%. Vele en vele jaren deden deze aandelenmarkten het stukken beter dan die in het westen. Afgelopen jaar was dat duidelijk anders. Met name landen waar een groot tekort op de lopende rekening werd getoond (Turkije, Indonesië) moesten inleveren.

MSCI-index Emerging Markets: bijna 10% lager het jaar uit……

kb em 2013 bewerkt-1

Per saldo was 2013 voor veel aandelenbeleggers opnieuw een positief jaar.

Ook voor dit jaar zijn wij gematigd optimistisch. Wij verwachten een herstel en voortzetting van de economische groei in grote delen van de wereld. Het ingezette herstel in Europa zal doorzetten. De groei in opkomende landen zal terugzakken maar niet ineenstorten. De Amerikaanse economie zal relatief sterk blijven, zeker nu er tijdig een begrotingsakkoord tussen Republikeinen en Democraten is gesloten..

De wereldwijde rentetarieven zullen in 2014 oplopen, maar relatief laag blijven. Dit geldt voor zowel Amerika als Europa en hangt samen met de eerder besproken tapering.

Er zijn tal van maatstaven die aangeven dat aandelen nog altijd niet overgewaardeerd zijn.

Aandelen goed geprijsd, zeker geen overdreven waarderingen……

kb waarde 2013 bewerkt-1

Samengevat gaan wij voor het komende jaar uit van iets hogere rentestanden, voortgaande gematigde groei in de wereldeconomie, stabiele tot hogere winsten voor beursgenoteerde ondernemingen en per saldo van hogere niveaus op de internationale aandelenbeurzen.

Voor vastrentende beleggers zijn de rendementsverwachtingen in de obligatiesfeer nog steeds niet aantrekkelijk. Aandelen zullen bij gebrek aan alternatieven, relatief gezien aantrekkelijk blijven. Wij handhaven dan ook ons beleid van ‘overweging’ in aandelen. Wij blijven daarbij accenten leggen op Europese beurzen en verwachten daar een voortgaande inhaalslag te zullen zien. Emerging Markets wegen wij neutraal. Onmiskenbaar blijft de groei in deze gebieden hoger dan in Europa en zal belegging in deze regio op lange termijn interessant blijven.

Wij zijn terughoudend voor beleggingen in langlopende obligaties en houden een voorkeur voor obligaties met korte looptijden en Floating Rate Notes (= obligaties met een variabele rente).

Natuurlijk zijn er de nodige kanttekeningen te plaatsen en blijven er risico’s op de loer leggen:

  • aandelenprijzen zijn in korte tijd relatief hard opgelopen. Op korte termijn is het niet uit te sluiten dat een correctie optreedt;
  • het is van groot belang dat de Amerikaanse FED zeer geleidelijk haar steunoperatie afbouwt en zeer  transparant communiceert over dit hele proces. Zodoende zullen rentetarieven zeker wat stijgen maar in historisch perspectief nog altijd laag blijven. In Nederland gaan wij eind 2014 uit van een 10-jaarsrente van ruim 3% tegen nu 2,2%. Een verkeerd beleid kan tot veel snellere stijgingen leiden, met alle gevolgen vandien;
  • in Europa moet doorgegaan worden met de ingezette hervormingen. Schulden moeten verder worden afgebouwd. De bankenunie moet definitief in elkaar worden gesmeed, ook op detailniveau. Brussel zal meer macht moeten krijgen,  gezamenlijk moet zwakke plekken worden aangepakt;
  • de komende stresstest van banken zal veel strenger zijn dan de vorige. Ook dit is een delicaat proces waarvan niet bij voorbaat vast staat dat dit zonder slag of stoot zal gaan. Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging op het gebied van de Europese samenwerking;
  • China moet omschakelen naar een meer consumptie-gedreven systeem. De tweede economie ter wereld kan niet meer via “ongerichte” stimuleringsmaatregelen op toeren worden gebracht. Een groeiterugval blijft een risico;
  • hoe zal het Japan vergaan? Slaagt de nieuwe premier er daadwerkelijk in de economie na vele jaren van sudderen, aan te slingeren en de structurele hervormingen door te voeren? . Zal het lukken om de enorme schulden die intussen verder uit de hand lopen uiteindelijk onder controle te krijgen? Het oog van de naald is smal en dit is een proces dat wij dan ook nauwgezet zullen volgen.
  • door automatische bezuinigingen in de V.S. neemt het risico rondom de begrotingsproblematiek af, maar is niet verdwenen. Ook het fel bevochten schuldenplafond is nog altijd niet definitief  opgelost.
  • en dan de internationale politiek: Syrië, Iran, Irak, de diepe tegenstelling tussen Sjiieten en Soennieten, de Tea Party in de Verenigde Staten. Het zou te ver voeren daarop diep in te gaan in deze kwartaalbrief, maar stuk voor stuk elementen die tot verrassingen kunnen leiden in 2014, zowel in positieve als in negatieve zin.
Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Kunnen wij u helpen? Bel Castanje vermogensbeheer op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl