Wordt het in 2012 net zo erg?


In Nederland zien ABN AMRO baas Gerrit Zalm en topeconoom Wim Boonstra van de RABO Bank in 2012 een einde aan de crisis. Net als hun instellingen heeft ook Nederland als geheel er veel belang bij dat “de rust wordt hersteld”. En een Amerikaan als Nobelprijswinnaar Joseph E. Stiglitz ziet vooral parallellen tussen Amerika en Europa in de politieke verlamming. Democraten en Republikeinen die weliswaar allebei het begrotingstekort van de V.S. onder controle willen brengen, maar voortdurend op elkaar blijven inhakken over de manier waarop. De stroperige besluitvorming in Europa over de schuldencrisis duurt inmiddels ook al twee jaar.

Maar om onze eigen visie over dit laatste punt te geven: Europa kan zich veel minder veroorloven. Zij moet op een gegeven moment wel knopen doorhakken, en heeft dit ook al gedaan op een aantal terreinen, zij het te laat en te weinig. Het grote verschil in benadering zit in de achtervang door de Centrale Banken. De Amerikaanse Federal Reserve koopt in wezen onbeperkt US Treasuries op en geeft daarmee de politici de ruimte om verder te bakkeleien en de doelstelling van tekortreductie verder op te schuiven.
De Europese Centrale Bank is hierin veel terughoudender. Ook in woord verklaart president Draghi dat de ECB geen financieringsrol mag en kan hebben. Komt het, ondanks dit principiële verschil, in de praktijk toch niet op hetzelfde neer? Ik denk het niet. Weliswaar is balans van de ECB in 2011 enorm opgerekt, maar toch niet zodanig dat alle emissies van euro-staatsobligaties worden opgekocht tegen de laagste rente. Vanuit de ECB wordt zoveel druk via het monetair instrumentarium uitgeoefend dat de probleemlanden – en zij niet alleen – wel hard op de rem van de deficitreductie moeten drukken. Op dit moment kan ik niet anders dan concluderen dat Italië, Spanje en Portugal druk doende zijn te doen wat van hen wordt verlangd. Griekenland valt wel buiten de boot.
Wat daar dan bij zou moeten komen zijn een geloofwaardig europact met toezicht op en sancties  voor de overtreders van de tekortreductiedoelstellingen én een groot noodfonds (ESFS) van minimaal € 1000 mrd. Zoals gezegd dwingen de omstandigheden de Europese leiders veel meer om daadwerkelijk actie te ondernemen, maar dat wil niet zeggen dat die actie niet te laat kan komen. De druk ligt nu eenzijdig bij de hervormings- en bezuinigingsplannen van de individuele landen.

Uiteraard hangt het grote onderlinge wantrouwen tussen de banken samen met de soevereine schuldenproblematiek.  De grootscheepse actie van de Europese Banking Authority en de andere toezichthouders om de kapitaalbuffers van de banken te versterken, was zonder schuldencrisis veel minder nodig geweest.

Economische vooruitzichten
Kortom in 2012 zal de politieke besluitkracht wederom van grote invloed zijn op de markten. Wat hebben wij in economisch opzicht te verwachten? Hieronder geven wij de voorspellingen van het Economisch Bureau van de ABN AMRO Bank.

BBP-groei (%)

2009

2010

2011e

2012e

V.S.

-3,5

3,0

1,7

1,7

Eurozone

-4,2

1,8

1,5

-0,8

Japan

5,5

4,5

-0,7

2,2

V.K.

-4,4

1,8

0,9

0,5

China

9,2

10,4

9,2

8,4

Wereld

-0,5

5,1

3,7

3,2

 

Impliciet zit in deze prognoses o.a. dat de recessie in Europa – reeds zichtbaar in Q4 van 2011 – na het eerste halfjaar van 2012 voorbij is en dat de goede macro-economische cijfers van de V.S. de voorbode zijn van een echt herstel. En natuurlijk zit er ook in dat de eurozone blijft “bestaan”.

En de aandelenmarkten in 2012?

veb-ranglijst

Bron: VEB;  N.B. AEX presteerde -11,9%.

We zien dat ondernemingen zich (steeds beter) instellen op de economisch moeilijke tijden. De Lehman-crisis van 2008 kwam als een dief in de nacht. De winsten van de bedrijven stortten ineen en de AEX daalde met 52%. In vergelijking met deze storm was 2011 een zacht briesje. De grote beurs-genoteerde ondernemingen hebben hun solvabiliteit in het algemeen op orde en weten zich buiten het bankwezen om te financieren, rechtstreeks op de obligatiemarkten. De omzet had te lijden van de trage groei in Europa en de V.S., maar de exportgeoriënteerde ondernemingen wisten dat te compenseren door meer naar de opkomende landen uit te voeren.

Wij verwachten dat het in 2012 niet veel anders zal gaan. De vermogensbeheerder zal zichmoeten richten op die bedrijven die de kansen benutten die er wereldwijd zijn. Wij denken dan aan ondernemingen die zich bezighouden met olie- en grondstoffenexploiratie, en bijvoorbeeld de bedrijven die zich richten op de middenklassen in de opkomende markten. En er zijn altijd ondernemingen die ook in het “lamlendige Westen” toch weten te groeien: b.v. Apple, Google.

Op rentegebied verwachten wij niet veel veranderingen. De extreme lage korte- en lange tarieven in Duitsland en Nederland zullen per ultimo 2012 hoger liggen dan nu, maar door de wereldwijde deflatie zal er zeker geen grote stijging plaatsvinden.

Meer dan ooit zal beleggen in 2012 betekenen inspelen op de veranderende omstandigheden.
Wij houden u op de hoogte.

In de eerste week van het nieuwe jaar staan wat macro-cijfers op het programma:

Agenda

Maandag 2 januari

 • EU, inkoopmanagersindex industrie, december
 • Beurzen in Londen en VS gesloten vanwege extra feestdag

Dinsdag 3 januari

 • VS, inkoopmanagersindex industrie, december
 • VS, Dow Jones Economisch Sentiment-index, december

Woensdag 4 januari

 • EU, inkoopmanagersindex diensten, december
 • EU, consumentenprijzen, december
 • VS, wekelijkse hypotheekaanvragen
 • VS, fabrieksorders, november

Donderdag 5 januari

 • Holland Colours, buitengewone aandeelhoudersvergadering
 • NL, inflatie, december
 • EU, industriële orders, oktober
 • EU, producentenprijzen, november
 • Oeso, inflatie, november
 • VS, werkgelegenheid private sector, december
 • VS, wekelijkse steunaanvragen
 • VS, inkoopmanagersindex diensten, december
 • VS, wekelijkse olievoorraden

Vrijdag 6 januari

 • EU, detailhandelsverkopen, november
 • EU, werkloosheid, november
 • EU, consumentenvertrouwen, december
 • Dui, fabrieksorders, november
 • VS, werkloosheid, december

Bron: Alex

Franke J. Burink

Castanje Vermogensbeheer

1 januari 2012

frankeburink_castanjevb_2


Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Over de auteur

Franke Burink is adviseur bij Castanje Vermogensbeheer. Zijn carrière is begonnen bij ABN AMRO, hier heeft hij ruim 20 jaar met succes gewerkt als senior economist en private banker. Sinds 2000 is hij werkzaam als zelfstandig vermogensbeheerder. Vragen? Bel Franke op 073 - 30 30 260 of mail naar info@castanje.nl